Gaśnice są jednym z najlepszych wyborów jeśli chcemy zapewnić sobie bezpieczeństwo przed pożarem. Pozwalają zdusić źródło ognia w zarodku i zapobiec rozprzestrzenieniu się żywiołu. Mnogość modeli i rodzajów powoduje, że klienci często nie wiedzą w co powinni się zaopatrzyć. Odpowiadamy!

Data dodania: 2020-04-10

Wyświetleń: 477

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Rady dotyczące zakupu gaśnic

Jak dobrać odpowiednią gaśnicę?

Ze względu na to, że gaśnice mogą różnić się kształtem, wymiarem a przede wszystkim środkiem gaśniczym jaki zawierają, w celu łatwiejszej orientacji wprowadzono oznaczenia literowe. Określają one jaki typ pożaru można gasić daną gaśnicą.

Tak wyglądają oznaczenia literowe stosowanych w Europie środków gaśniczych:

 • A - środki do gaszenia pożarów ciał stałych
 • B - środki do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu
 • C - środki do gaszenia pożarów gazów palnych
 • D - środki do gaszenia pożarów metali palnych
 • F - środki do gaszenia pożarów łatwopalnych olejów roślinnych i tłuszczy zwierzęcych

Duży wybór gaśnic dostępnych na rynku, a także różne ich przeznaczenie mogą powodować problem przy zakupie, zwłaszcza dla osób które nie zajmują się na co dzień ochroną przeciwpożarową.

Ile gaśnic potrzebuję?

Ilość i rodzaj gaśnic wymaganych w danym obiekcie określa “Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów”.

Jedna jednostka masy środka gaśniczego - 2 kg lub 3 dm3 - zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

 1. Na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym (tzn. nie ma urządzeń gaśniczych tryskaczowych lub gazowych)
 • zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III, ZL V
 • produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ / m2
 • zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem
 1. Na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej powyżej (z wyłączeniem stref ZL IV - mieszkalnych).

Jak rozmieszczać gaśnice?

Zasady rozmieszczania gaśnic reguluje § 33. 1. wyżej wymienionego Rozporządzenia.

Zgodnie z nim gaśnice powinny być rozmieszczone:

 1. W miejscach łatwo dostępnych i widocznych, a w szczególności:
 • przy wejściach do budynków
 • na klatkach schodowych
 • na korytarzach
 • przy wyjściach pomieszczeń na zewnątrz
 1. W miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działania źródeł ciepła (piece, grzejniki, miejsca nasłonecznione)
 2. W obiektach wielokondygnacyjnych gaśnice powinno umieszczać się w tych samych miejscach na każdej kondygnacji - ułatwi to użytkownikom znalezienie gaśnicy na pozostałych piętrach.

Przy rozmieszczaniu gaśnic należy spełnić dwa warunki:

 1. Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,

Gdzie można kupić gaśnice?

W sprzęt, który może ratować nam życie warto zaopatrzyć się w specjalistycznym sklepie takim jak Sklep-firetech.waw.pl

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena