Kraków to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miast w Polsce. Niegdyś był stolicą kraju, a obecnie przyciąga setki tysięcy turystów, którzy są zachwyceni zarówno przepiękną architekturą miasta jak i niezwykłym klimatem, który w nim panuje niezależnie od pory roku.

Data dodania: 2019-07-17

Wyświetleń: 1104

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Historia Krakowa w punktach

 Życie na krakowskim rynku toczy się od świtu, aż do późnych godzin nocnych. W kawiarniach, restauracjach oraz licznych pubach kwitnie życie towarzyskie. Odwiedzając to niesamowite miejsce warto zapoznać się z jego historią, aby jeszcze lepiej przeżyć spędzony tam czas. Oto najważniejsze daty, historia Krakowa i wydarzenia związane z Krakowem.

- X wiek - Co prawda, pierwsza wzmianka na piśmie o grodzie Kraka pojawia się dopiero w połowie dziesiątego wieku, a dokładniej o mieście tym w swojej relacji z podróży wspomina Ibrahim Ibn Jakub w 965 roku, to jednak istnieją uzasadnione przypuszczenia, iż warowny gród mógł powstać nawet sto lat wcześniej, gdyż to właśnie w wieku dziewiątym państwo Wiślan zamieszkujących między innymi obecne terytorium Krakowa zaczęło przybierać realne kształty.

- Wieki Średnie - Średniowiecze to tak na prawdę okres największego rozkwitu Krakowa. Stolicą państwa polskiego Kraków został za czasów panowania Kazimierza odnowiciela, a dokładniej w roku 1038. W połowie dwunastego wieku konsekrowana zostaje katedra wawelska. Została ona postawiona w miejscu, w którym wcześniej stał niewielki kościółek na wzgórzu. Z ważnych średniowiecznych dat warto jeszcze wskazać najazd Tatarów na Kraków. W wyniku działań najeźdźcy miasta w dużym stopniu ucierpiało i konieczna była jego kompleksowa odbudowa. W połowie trzynastego wieku, w roku 1257 król Bolesław Wstydliwy lokuje miasto na prawie niemieckim, a także wyznacza obszar rynku, który w dzisiejszych czasach uważany jest za najważniejszą wizytówkę Krakowa. Dawna stolica Polski już w dawnych wiekach uznawana była za miasto kultury i nauki - nic dziwnego, w 1364 roku w Krakowie powstała Akademia Krakowska, z czasem przemianowana na Uniwersytet Jagielloński, który po dziś dzień kształci studentów na różnych kierunkach.

- Pod rządami Jagiellonów - To właśnie za czasów Jagiellonów, pod koniec piętnastego wieku, do Grodu Kraka przybył norymberski artysta Wit Stwosz. Jego zadaniem było stworzenie monumentalnego ołtarza do Kościoła Mariackiego. Ponadczasowe dzieło cieszy oczy zwiedzających do dnia dzisiejszego. Rządy Jagiellonów to także intensywny czas rozbudowy Zamku Wawelskiego. U schyłku szesnastego wieku Kraków już na zawsze straci status stolicy Polski, została ona bowiem wówczas przeniesiona do Warszawy.

-Aż do czasów współczesnych - Począwszy od wieku siedemnastego nastał dla Krakowa bardzo trudny czas. Liczne wojny (w tym potop szwedzki) oraz czasy zaboru znacznie spowolniły rozwój miasta. Tak na dobrą sprawę z kryzysu Kraków zaczął się podnosić dopiero po II wojnie światowej. Obecnie jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów miast na terenie kraju.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena