Przewodnik dla osób i instytucji planujących wdrożenie systemu monitoringu CCTV. Ważne punkty dotyczące wymagań profesjonalnego monitoringu wizyjnego.

Data dodania: 2008-07-18

Wyświetleń: 3266

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Na podstawie wieloletniego doświadczenia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii opracowało zbiór wymagań dotyczących wykorzystywania materiałów z monitoringu systemów dozorowych przez Policję w różnego rodzaju dochodzeniach. Istotną grupę tych wymagań stanowią zasady doboru sprzętu.

Jakiej rozdzielczości mają być obrazy? W jakiej kompresji mają być przesyłane i składowane? Ile klatek na sekundę ma być zapisywane? Bazując na tych pytaniach stworzono listę zaleceń jakościowych:
Sprecyzuj wymagania - co ma być monitorowane i w jakiej rozdzielczości, a następnie wybierz system (kamery, obiektywy), który zrealizować.

- sprecyzuj wymagania dotyczące zapisu, podglądnij lub wydrukuj zarejestrowane stałe obrazy, aby sprawdzić czy jakość zapisu jest wystarczająca (dobór rejestratora)

- synchronizuj czas wszystkich elementów systemu

- jakość obrazów nie może być dopasowywana do pojemności systemu. To system gromadzenia danych należy dopasować do jakości obrazu (dobór systemu archiwizacji).

- regularnie konserwuj i utrzymuj wszystkie elementy systemu

Kolejnym problemem, z którym należy się zmierzyć przy projektowaniu instalacji CCTV, po zdefiniowaniu odpowiedniej jakości obrazu, jest jego archiwizacja. Tu należy odpowiedzieć na pytanie co archiwizować i w jaki sposób, a następnie określić zakres działań mających na celu spełnienie następujących wymagań:

- urządzenie archiwizujące musi być zabezpieczone fizycznie przed dostępem osób niepowołanych

- system powinien posiadać zabezpieczenia elektroniczne (hasła) umożliwiające dostęp do konfigurowania systemu i odczytu danych z archiwum

- system ma być przeznaczony do pracy ciągłej i powinien posiadać zabezpieczenia na wypadek zaniku napięcia

- pojemność nośników pamięci systemu należy dobrać na podstawie założonego czasu przechowywania nagrań

Na koniec należy opisać wymagania dotyczące odtwarzania i możliwości jakie daje oprogramowanie zarządzające.
Czy system pozwala w prosty i szybki sposób na odnalezienie i odtworzenie wybranych materiałów?

System powinien posiadać następujące funkcje:

- różne szybkości odtwarzania wraz z poklatkowymi, zarówno do przodu, jak i wstecz

- jednoczesne odtwarzanie wybranej liczby kamer

- odtwarzanie obrazu w pełnej rozdzielczości

- możliwość odszukiwania materiałów z każdej kamery po dacie i czasie,
możliwość zapisywania i drukowania pojedynczych klatek

- odczyt czasu wykonania danej klatki

- możliwość bezpośredniego odczytu zawartości po zapisaniu na zewnętrznych nośnikach.
Licencja: Creative Commons