W instrukcjach falowników oraz na portalach poświęconych technice napędowej oraz falownikom często można trafić na określenie "Technika 87Hz" - czym jest, gdzie i w jakim celu się ją stosuje? Odpowiedzi na te i inne pytania, znajdują się w dalszej częsci artykuły.

Data dodania: 2015-04-28

Wyświetleń: 4716

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Technika 87Hz w sterowaniu silników

Standardowo wykorzystując falownik do sterowania silnikiem elektrycznym stały moment nominalny silnika jest zachowany dla przedziału częstotliwości napięcia zasilania od 0 - 50Hz, po przekroczeniu tej częstotliwości moment maleje. Istnieje jednak tzw. technika 87Hz, która pozwala na zachowanie stałego momentu nominalnego silnika aż do częstotliwości 87Hz.

W celu skorzystania z tej techniki uzwojenia silnika (230/400V / Δ/Y) należy połączyć w trójkąt, pamiętając o tym że wówczas silnik będzie pobierał wyższy prąd, który należy odczytać z tabliczki znamionowej (prąd ten będzie średnio √3 raza większy niż przy połączeniu uzwojeń w gwiazdę)  i to właśnie do wartości prądu, nie zaś mocy silnika należy dobrać falownik. 

Dobrany falownik musi być urządzeniem zasilanym 3-fazowo napięciem 3x400V, zaś w jego ustawieniach należy ustawić częstotliwość załomu na 87Hz, w przeciwnym razie może dojść do jego uszkodzenia i spalenia silnika.

Sterowanie silnikiem z wykorzystaniem techniki 87Hz prezentuje poniższy rysunek:

Można na nim zauważyć, że dla częstotliwości 50Hz napięcie zasilania silnika wynosi 230V tj. napięcie znamionowe dla silnika połączonego w trójkąt. Wchodząc w zakres częstotliwości od 50 do 87Hz stała proporcja pomiędzy napięciem zasilania, a częstotliwością zostaje zachowana, przez co silnik nadal będzie pracował ze stałym momentem, aż do częstotliwości 87Hz.

Pomimo niebywałej zalety jaką jest praca silnika ze stałym momentem w szerokim zakresie częstotliwości stosowanie opisanej techniki ma również pewne wady:

  • Technika ta nie może być stosowane dla silników dwubiegunowych - w ich przypadku dla częstotliwości 87Hz prędkość obrotowa wyniosła by około 5000 obr./min co stwarzało by olbrzymie zagrożenie dla samego silnika, jak również przebywających w jego otoczeniu. W związku z tym technika ta może być stosowana dla silników co najmniej 4-biegunowych - o ile producent dopuszcza by pracowały one z prędkością większą niż nominalna (w przypadku silnika czterobiegunowego będzie to predkość 2800 obr./min),
  • Dla silników pracujących w tej technice zaleca się wykorzystanie chłodzenia obcego, ewentualnie dobranie silnika o stopień wyżej z typoszeregu,
  • Długotrwała praca z częstotliwością wyższą od znamionowej, może doprowadzić do skrócenia czasu żywotności silnika - związane jest to z wytrzymałością zastosowanych przez producenta łożysk,
  • Opisana technika może być stosowana jedynie do silników, których nominalne napięcia zasilania dla uzwojeń połączonych w trójkąt wynoszą 230V, zaś w gwiazdę 400V - są to typowe silniki o mocy do około 4kW. Silniki większej mocy z reguły posiadają uzwojenie 400/690V, wówczas technika ta nie może być wykorzystywana.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena