Śmierć zawsze budziła wiele pytań, a tajemniczość tego zjawiska i fakt, że nie mamy pewności, co tak naprawdę oznacza, prowadzi do niepokoju i wielu pytań. Jedną z dziedzin życia łagodzących narastające obawy jest religia. W co wierzą chrześcijanie, którzy stanowią największą część Polskiego społeczeństwa?

Data dodania: 2014-10-29

Wyświetleń: 4406

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dobra Nowina

Biblia, stanowiąca najważniejszą dla chrześcijan księgę, a którą dzielimy na Stary i Nowy Testament, mówi, że po śmierci czeka ich życie wieczne. Wskazuje na to Nowy Testament, w którym opisane zostały dziej Mesjasza – Jezusa Chrystusa – głoszącego ową dobrą nowinę o zmartwychwstaniu. Każdy chrześcijanin żyjący wg zasad wiary katolickiej i przykazań miłości, ma szansę na życie wieczne w raju, dla grzeszników przeznaczone jest natomiast piekło.

Bez względu na wszystko, jedna z katolickich prawd wiary wskazuje, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, w związku z czym życie po śmierci wydaje się być – z punktu widzenia chrześcijan – faktem niepodważalnym. Z tego też względu ich życie powinno przebiegać w taki sposób, by jak najbardziej przybliżać ich do wieczności.

Nowe Niebo i Nowa Ziemia

Mimo wszystko pytań dotyczących życia po śmierci jest bardzo wiele. Jak będzie wglądało niebo, a jak piekło? Gdzie się one znajdują, czy będziemy tam sami, czy będziemy posiadać ciała? Częściową odpowiedź znów znajdujemy w Biblii, która przedstawia wizję Nowego Nieba i Nowej Ziemi, gdzie wszystkim zbawionym przyjdzie spędzić wieczność. Nowa Ziemia jest więc Rajem – planetą podobną do tej, jaką znamy dziś, jednak idealną, bo pozbawioną cierpienia, grzechu i śmierci.

Ostatnia droga

Każdego roku w kalendarzu chrześcijan przypada wyjątkowe święto: Środa Popielcowa. Tego dnia rozpoczyna się okres Postu, mający przygotować wierzących do Świąt Wielkanocnych. Wtedy też księża, posypując głowy parafian popiołem, przypominają, że z prochu powstali i w proch się obrócą, co ma przypominać im o nieuchronność śmierci, ale także nadziei związane j z późniejszym zmartwychwstaniem.

Podczas każdej Mszy Świętej, wierni składając wyznanie wiary, wyznają także wiarę w zmartwychwstanie ciała. Wiele osób uważa, że możliwe to będzie jedynie w konsekwencji tradycyjnego pogrzebu. Z tego względu, korzystając z usług pogrzebowych we Wrocławiu, wciąż jeszcze w przeważającej większości decydują się na standardowy pochówek ciał swoich bliskich w trumnach i takiego też pogrzebu sami sobie życzą.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena