W wielu wypadkach i kolizjach na drogach biorą udział kierowcy zagraniczni, których pojazdy ubezpieczone są poza Polską. Spora jest liczba wypadków z udziałem nieubezpieczonych pojazdów lub nieznanych sprawców, którzy uciekają z miejsca wypadku. Jak dochodzić odszkodowania za wypadek drogowy w takim przypadku ?

Data dodania: 2008-03-22

Wyświetleń: 6407

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W wielu wypadkach i kolizjach na drogach biorą udział kierowcy zagraniczni, których pojazdy ubezpieczone są poza Polską. Spora jest liczba wypadków z udziałem nieubezpieczonych pojazdów lub nieznanych sprawców, którzy uciekają z miejsca wypadku. Udział w kolizji lub wypadku z udziałem takich osób napawa poszkodowanych obawą o utratę możliwości uzyskania odszkodowania za doznaną szkodę. Obawy poszkodowanych nie są uzasadnione. Istnieją bowiem instytucje, które wypłacają odszkodowania w wymienionych wyżej przypadkach.

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Biuro zostało powołane na mocy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Wedle zapisów prawa Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ma likwidować szkody wywołane ruchem pojazdów zarejestrowanych poza granicami kraju. Aby PBUK mogło podjąć się sprawy, państwo w którym ubezpieczony był pojazd sprawcy musi być sygnatariuszem Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi - Regulaminu Wewnętrznego lub musi mieć podpisaną umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów. Procedura dochodzenia odszkodowania w PBUK jest dłuższa niż zwykle i wynosi przeszło 60 dni.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Jeżeli zniszczeniu uległ Twój samochód na skutek kolizji z pojazdem, którego właściciel nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia OC możesz ubiegać się o odszkodowanie z UFG. Warunkiem jest aby sprawca szkody na pojeździe był znany. W przeciwnym razie nie ma możliwości uzyskania odszkodowania. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są szkody osobowe. Przykładowo ofiara potrącenia (rowerzysta lub pieszy) może ubiegać się o odszkodowanie z UFG jeżeli sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje nieznany. Poszkodowany w wypadku składa roszczenie do UFG poprzez dowolną firmę ubezpieczeniową (ubezpieczalnia nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia). Podobnie jak w przypadku PBUK procedura wypłaty odszkodowania jest dłuższa - trwa 60 dni.

Regres

Postępowanie likwidacyjne PBUK i UFG nie kończy się na wypłacie odszkodowania. PBUK po wypłaceniu odszkodowania zwraca się do organu odszkodowawczego państwa, w którym zarejestrowany jest pojazd sprawcy szkody o zwrot wypłaconego roszczenia oraz poniesionych kosztów. O zwrot wypłaconego roszczenia Biuro dochodzi także od swojego członka w imieniu którego wypłacił odszkodowanie jak również od sprawcy wypadku/właściciela pojazdu, który nie zawarł obowiązkowego ubezpieczenia OC. Podobnie UFG po wypłacie odszkodowania będzie żądać zwrotu poniesionych kosztów od osoby, która nie dopełniła ustawowego obowiązku.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena