Liczba polskich pracowników zatrudnionych w Irlandii jest bardzo duża. Wielu młodych Polaków wybrało życie i pracę za granicą ponieważ stwarza ona im lepsze perspektywy na przyszłość i daje szanse zarobienia pieniędzy, na które w Polsce nie mieli by szans.

Data dodania: 2008-09-13

Wyświetleń: 4815

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Głównym powodem emigracji są względy ekonomiczne, dlatego też znalezienie odpowiedniej pracy jest dla emigrantów priorytetem. Jednak aby nie paść ofiarą nieuczciwych pracodawców, warto poznać swoje prawa i obowiązki.

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika - wypadki w Irlandii

Polaków zatrudnionych w Irlandii obowiązują takie same prawa jak obywateli pozostałych krajów UE oraz rdzennych mieszkańców wyspy. Pracodawcy są przede wszystkim odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Powinni oni zapewnić swoim podwładnym niezbędne zabezpieczenia i szkolenia. Ponadto zobowiązania są oni do zapewnienia minimum świadczeń socjalnych określonych w prawie pracy.

Dobra umowa to podstawa

Niewątpliwie dobra umowa jest jedną z najistotniejszych kwestii przy rozpoczynaniu pracy. Polacy chcący rozpocząć legalną pracę w Irlandii powinni dokładnie przeanalizować warunki w niej zawarte, ponieważ niejednokrotnie pracodawcy wykorzystują nieznajomość języka emigrantów i zamieszczają w umowach niedogodne dla nich regulacje. W umowie powinny przede wszystkim znaleźć się dokładne dane dotyczące pracodawcy (imię, nazwisko, dokładny adres firmy zatrudniającej itp). W każdej umowie powinien także znaleźć się okres zatrudnienia oraz wysokość i częstość wypłaty wynagrodzenia. Warto zwrócić uwagę na fakt jakie sankcje grożą pracownikowi za zbyt wczesne zerwanie umowy.

Czas pracy i dni wolne

Zgodnie z obowiązującymi w Irlandii normami każdemu pracownikowi przysługuje prawo do nieprzerwanego 11-sto godzinnego odpoczynku w ciągu doby. Ponadto po przepracowaniu ciągle 4 godzin należy się 15-sto minutowa przerwa, natomiast po przepracowaniu 6 godzin pracownicy mogą pozwolić sobie na półgodzinny odpoczynek. Ponadto pracownicy pracujący dłużej niż 6 godzin w godzinach 11.30- 14.30 mają prawo do godzinnej przerwy. W kwestii dni wolnych od pracy to w Irlandii przysługują każdemu pracownikowi, który przepracował niemniej niż 1365 godzin 4 tygodnie płatnego urlopu w ciągu roku. Kolejna regulacja stanowi że pracownik ma prawo do urlopu w wysokości 8% przepracowanego czasu, ale nie więcej niż 4 tygodnie. Przeciętnie tydzień pracy w Irlandii trwa 48 godzin. Pracodawca może jednak w umowie określić inne zasady przyznawania dni wolnych.


Łamanie praw pracowniczych i dyskryminacja


Niestety nie każdy pracodawca dostosowuje się do obowiązujących zasad. W wielu firmach ignoruje się względy bezpieczeństwa i przepisy dotyczące dni wolnych. Pracownicy pochodzący z Polski powinni jednak zdawać sobie sprawę z tego, że przysługują im takie same prawa jak Irlandczykom, a w przypadku ich nieprzestrzenna również mają prawo do złożenia zażalenia w Inspekcji Pracy. Również bardzo częstym problemem Polaków pracujących za granicą jest rasizm i dyskryminacja. Warto jednak wiedzieć, że irlandzkie prawo nakłada surowe sankcje na osoby, które przejawiają jakąkolwiek nienawiść na tle rasowym bądź religijnym.
Licencja: Creative Commons