Jeśli prowadzisz firmę pewnie nie raz zdarzyło Ci się pomylić podczas wystawiania faktury np. w dacie sprzedaży. 

Data dodania: 2013-02-08

Wyświetleń: 1438

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Nie musisz się martwić, błędne zapisy na fakturach VAT można skorygować przy użyciu faktury korygującej albo noty korygującej.  Pamiętaj jednak, że zakres poprawek, które mogą zostać skorygowane przez te dwa dokumenty w głównej mierze różnią się od siebie. W przypadku błędnej daty sprzedaży, faktura może zostać skorygowana zarówno przez osobę nabywcę jak i sprzedawcę. W tym przypadku sprzedawca wystawia korektę faktury, kupujący natomiast ma możliwość wystawienia noty korygującej.

Pomimo, iż dokumenty te różnią się zakresem informacji, jakie mogą podlegać korekcie, w niektórych przypadkach jak np. zła data sprzedaży dopuszcza się ich zamienne stosowanie.

Faktura korygująca

Jest to podstawowy dokument pozwalający na korekcję błędów na fakturach. Faktura korygująca wystawiana jest przez sprzedawcę. Pozwala ona na skorygowanie wszelkich informacji, które zostały zawarte na fakturze np. dotyczące daty sprzedaży, ilości sprzedanego towaru, cen, stawki podatku.

Należy pamiętać, iż w przypadku faktury korygującej nie ma konieczności wyrażania zgody na dokonanie zmian przez kupującego, aby dokument był prawnie skuteczny wystarczy potwierdzenie odbioru dokumentu.

Nota korygująca

Jest to dokument upoważniający nabywcę do dokonania korekty na fakturze. Dzięki nocie korygującej mogą zostać poprawione takie błędy jak np. data wystawienia faktury, data sprzedaży oraz dane bardziej formalne dotyczące np. imienia i nazwiska, nazwy, adresów zarówno sprzedawcy jak i nabywcy, numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, nazwy towaru lub usługi.

Należy przy tym zaznaczyć, iż o skuteczności wprowadzonych zmian, decyduje akceptacja sprzedawcy, który potwierdza zasadność jej wystawienia i jednocześnie przyjmuje do wiadomości wprowadzone zmiany. 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena