Dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak aby spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia. Dozowanie chemikaliów stosuje się w różnych branżach przemysłu i przy różnych technologiach uzdatniania wody, m.in. przy uzdatnianiu wody kotłowe...

Data dodania: 2008-02-17

Wyświetleń: 2576

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dozowanie różnego typu preparatów chemicznych ma na celu poprawę parametrów wody, tak aby spełniała ona określone wymagania, zależne od jej przeznaczenia. Dozowanie chemikaliów stosuje się w różnych branżach przemysłu i przy różnych technologiach uzdatniania wody, m.in. przy uzdatnianiu wody kotłowej, chłodniczej, technologicznej, do klimatyzacji, jak również przy dezynfekcji wody.
Dawkowanie preparatów odbywa się za pomocy stacji dozujących, w skład których wchodzą: pompa membranowa, zbiornik roztworowy oraz przewody doprowadzające. Pompa dozująca może być sterowana za pomocą impulsów wysyłanych z wodomierza kontaktowego - dozowanie roztworu odpowiedniego preparatu odbywa się wtedy proporcjonalnie do przepływu. W zależności od typu pompy istnieje też możliwość regulacji częstotliwości pracy elementu tłocznego oraz objętości wstrzyknięcia.
Uzdatnianie wody kotłowej (dozuje się)
- preparaty korygujące odczyn pH;
- preparaty wiążące twardość resztkową;
- inhibitory korozji:
· preparaty wiążące tlen;
· preparaty wytwarzające warstwę ochronną (tzw. film ochronny) na powierzchniach metalowych
elementów instalacji.
Uzdatnianie wody chłodniczej oraz do klimatyzacji:
- inhibitory korozji - preparaty wytwarzające warstwę ochronną (tzw. film ochronny) na powierzchniach
metalowych elementów instalacji;
- biocydy hamujące rozwój glonów, grzybów i bakterii.
Przy dezynfekcji wody dozuje się:
- podchloryn sodu (NaOCl);
- inne preparaty służące do dezynfekcji wody (np. woda utleniona - specjalne zastosowania).
Aby sprawdzić poprawność dozowania preparatów chemicznych oraz wielkość dobranych dawek konieczna jest okresowa kontrola parametrów chemicznych wody. Firma Daro posiada w swojej ofercie wygodne i proste w użyciu testery, również w postaci gotowych zestawów analitycznych (np. do pomiaru parametrów wody w kotłowniach wodnych i parowych).
Licencja: Creative Commons
0 Ocena