Przeprowadzenie termomodernizacji budynku, w szczególności wielorodzinnego, wiąże się z koniecznością zaangażowania znacznych nakładów finansowych. Inwestorzy mają możliwość skorzystania z różnych źródeł dofinansowania remontu na preferencyjnych warunkach.

Data dodania: 2012-04-30

Wyświetleń: 1466

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Audyt energetyczny – konieczny by uzyskać wsparcie finansowe

Jeżeli ubiegamy się o pomoc finansową, instytucja dofinansowująca wymaga jak najbardziej optymalnego wykorzystania środków na termomodernizację. Efektywność termomodernizacji określona może być poprzez różne kryteria, których spełnienie możliwe jest poprzez realizacje odpowiednio dobranych do potrzeb budynku zakresu prac określonych w audycie energetycznym. Audyt energetyczny budynku przedstawia również kosztorys inwestycji oraz przewidywane zmniejszenie zużycia energii i kosztów ogrzewania. Specjaliści podkreślają, że opracowanie audytu wymaga gruntownego przygotowania merytorycznego, precyzji i doświadczenia.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Jednym z najczęściej wykorzystywanych źródeł finansowania termomodernizacji jest premia termomodernizacyjna - wypłacana ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontu. Warunkiem koniecznym do uzyskania premii jest zaciągnięcie kredytu w banku komercyjnym oraz przeprowadzenie audytu energetycznego. Po zakończeniu inwestycji, część kredytu jest spłacana ze środków FTiR. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne muszą zawierać ulepszenia ograniczające zużycie energii w określonej ustawą wielkości.

Środki regionalne – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Do dyspozycji inwestorów udostępniono również regionalne środki finansowe z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Przykładowo, w województwie małopolskim w roku 2012 Fundusz udziela pomocy finansowej na prace termomodernizacyjne obejmujące np.:

- docieplenie przegród budowlanych o łącznej powierzchni powyżej 600m2,

- modernizację kotłowni,

- zastosowanie kolektorów słonecznych.

Pomoc polega zazwyczaj na udzieleniu pożyczki na warunkach preferencyjnych – innymi formami wsparcia są dotacje lub dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych. Poza krakowskim Funduszem, wsparcie dla prac termomodernizacyjnych oferują obecnie również FOŚiGW z siedzibą w takich miastach jak: Katowice, Kielce, Toruń i Szczecin. Szczegółowe informacje uzyskać można na stronach internetowych każdego z Funduszy stronie NFOŚiGW.

Dofinansowanie na kolektory słoneczne

Atrakcyjnym źródłem wsparcia finansowego, skierowanym do osób prywatnych i wspólnot mieszkaniowych, są dopłaty na zakup i montaż kolektorów słonecznych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Pomoc występuje w formie dotacji w wysokości 45% wartości kredytu bankowego. Środki z kredytu z dotacją przekazywane są bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy dóbr i usług na podstawie wystawionych faktur bezgotówkowo. Kredyt na zakup i montaż kolektorów uzyskać można w jednym z szczęściu banków, które podpisały umowę z NFOŚiGW. Przed rozpoczęciem inwestycji warto wybrać sprawdzonego wykonawcę projektu instalacji kolektorów słonecznych oraz projektu budowlano-wykonawczego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1.wspieranie działalności gospodarczej dziedzinie gospodarki elektronicznej INNOWACYJNA GOSPODARKA Narodowa Strategia Spójności UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość!

Licencja: Creative Commons
0 Ocena