Audyt energetyczny jest niezwykle ważnym krokiem podczas planowania modernizacji budynku. Dzięki audytowi uzyskujemy informację na temat opłacalności inwestycji oraz czasu, w którym zwrócą się jej koszty.

Data dodania: 2012-04-25

Wyświetleń: 1430

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ważna rola audytu

Osiągnięcie oczekiwanych efektów termomodernizacji jest możliwe dzięki szczegółowej analizie energetycznej budynku. Jej przygotowanie zlecane jest autoryzowanym audytorom energetycznym, którzy w swoich opracowaniach wskazują optymalne dla danego budynku rozwiązania techniczne, organizacyjne i formalne oraz określają ich opłacalność. Audyt energetyczny stanowi więc podstawę każdej termomodernizacji – dlatego tak ważna jest jego wysoka jakość.

20% audytów zawiera błędy

Tymczasem jak wynika z danych Krajowej Agencji Poszanowania Energii, która zajmuje się weryfikacją audytów, około 20% opracowań zawiera błędy. Niejednokrotnie są one wynikiem pośpiechu lub braku dokładności audytora.  W związku z tym, do dokumentów trafiają przypadkowe dane dotyczące różnych budynków, niejednoznaczne informacje na temat kosztów zużycia energii bądź rodzaju systemu dostarczania ciepła do analizowanego obiektu. W niektórych audytach energetycznych brakuje też poszczególnych fragmentów badania.

Gdy audyt nie przejdzie pozytywnej weryfikacji…

Jakie konsekwencje niesie to dla zleceniodawcy audytu? Przede wszystkim stratę czasu, a co za tym idzie – zazwyczaj też pieniędzy. Dotyczy to w szczególności tych przypadków, gdy zleceniodawca stara się o kredyt lub dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, czyli o premię termomodernizacyjną. Odrzucenie audytu przez komisję weryfikującą oznacza konieczność powtórzenia procedury kredytowania i przedłużenie czasu załatwiania formalności. Dlatego tak ważne jest zlecenie przeprowadzenia audytu energetycznego dobremu specjaliście.

Jak wybrać sprawdzonego audytora?

Opracowanie audytu wymaga odpowiedniego przygotowania merytorycznego, doświadczenia oraz dokładności. Dlatego potencjalnego wykonawcę warto poprosić o przedstawienie referencji lub skorzystać z usług audytora poleconego, np. przez znajomych lub internautów.

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze audytora energetycznego? Jak podkreślają twórcy jednego z serwisów poświeconych termomodernizacji, o wiarygodności wykonawcy w największym stopniu świadczy ilość zrealizowanych przez niego audytów, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez BGK. Kolejną wskazówką jest sprawdzenie, czy audytor posiada świadectwo ukończenia odpowiedniego kursu lub studium podyplomowego z zakresu auditingu energetycznego, Można też zweryfikować, czy został wpisany na listę autoryzowanych audytorów KAPE lub Ministerstwa Budownictwa i czy należy do Zrzeszenia Audytorów Polskich.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.1.wspieranie działalności gospodarczej dziedzinie gospodarki elektronicznej INNOWACYJNA GOSPODARKA Narodowa Strategia Spójności UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość!

Licencja: Creative Commons
0 Ocena