Kredyty stały się niezbędnym produktem finansowym, towarzyszącym prowadzeniu działalności gospodarczej oraz czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarki. Postęp techniczny oraz zmiany zachodzące w przedsiębiorstwach w ostatnim czasie, zmieniły system kredytowania. Powiększyła się liczba ofert kredytowych dostępnych na rynku.

Data dodania: 2011-12-12

Wyświetleń: 4195

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Bank udzielając kredytu, poprzedza to dokładnym badaniem sytuacji finansowej kredytobiorcy. Zaczęto zwracać większą uwagę na rodzaj zabezpieczenia. Rosnąca liczba niespłacanych kredytów sprawiła, iż banki rozpoczęły dokładniejszą selekcję wniosków kredytowych oraz zmieniła metody oceny zdolności kredytowych. Obecnie banki wykazują dużą ostrożność w udzielaniu kredytów. Przyjmują zasadę minimalizacji ryzyka w kredytowaniu. Przekłada się to na zaostrzenie warunków udzielania kredytów.

Jedną z obserwowanych zmian w działalności banków, jest bardziej świadomy wybór preferowanych profilów przedsiębiorców. Banki wolą kredytowanie podmiotów, które będą przynosić dochód oraz ograniczać ryzyko. Patrząc na zmiany zachodzące w polskiej gospodarce, obrany kierunek jest koniecznością. Cały sektor małych i średnich przedsiębiorstw nie charakteryzuje się wysokim ryzykiem, jednak pojedyncze przedsiębiorstwa są oceniane przez banki jako przedsięwzięcia o podwyższonym ryzyku. Z tego względu możemy zaobserwować, że kredyty stanowią źródło finansowania przedsiębiorstw z dłuższą historią funkcjonowania oraz pewnymi fundamentami ekonomiczno-finansowymi.

Ocena ryzyka jest uwarunkowana w dużej mierze do odpowiedniej prezentacji przez przedsiębiorcę planu projektu działalności gospodarczej. Warunki formalne stawiane przez polskie banki odgrywają coraz ważniejszą rolę przy selekcji potencjalnych klientów. W dzisiejszych czasach,  przygotowanie wniosku kredytowego odgrywa kluczową rolę w otrzymywaniu kredytu. Banki wymagają szczegółowych informacji o zdolności kredytowej przed i po zaciągnięciu kredytu aż do końca spłaty.

Problemem przy zaciąganiu kredytu jest  stosowne zabezpieczenie. Samo spełnienie warunków formalnych nie jest wystarczające dla banków. Rodzaj zabezpieczenia zależy od wysokości kredytu, podejścia banku do klientów oraz od oceny wypłacalności kredytobiorcy. Przyznawanie kredytów oraz wysokość jego oprocentowania zależy głównie od:

 - Zdolności kredytowej klienta

 - Oceny celu na który przeznaczony będzie kredyt

 - Rodzaju zabezpieczenia

 - Długości okresu spłaty

 - Wysokości ryzyka związanego ze spłatą kredytu

 W dzisiejszych czasach kredyty stanowią ważne źródło finansowania przedsiębiorstw oraz rozwoju gospodarki. Do najważniejszych rodzajów kredytów należy zaliczyć: kredyty handlowe, kredyty inwestycyjne, kredyty konsumpcyjne, kredyty hipoteczne oraz kredyty konsolidacyjne. Pierwsze trzy rodzaje kredytów – handlowe, inwestycyjne oraz konsumpcyjne - służą głównie do prowadzenia, finansowania oraz rozwoju działalności gospodarczej. Kredyt hipoteczny jest wykorzystywany przy

Licencja: Creative Commons
0 Ocena