Skrót BIK oznacza Biuro Informacji Kredytowej powstałe w 1997. Owa instytucja zajmuje się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji na temat zobowiązań zaciągniętych przez klientów banków i SKOK-ów

Data dodania: 2011-11-25

Wyświetleń: 1508

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Dlaczego ludzie boją się figurować w BIK?

Istnieje jakiś mit, że BIK prowadzi listę dłużników "którym nie przyznaje się kredytów". To nie jest prawda. Do BIK-u w zinformatyzowany sposób wpływają informacje na temat zadłużenia, zobowiązań oraz danych osobowych klientów wyżej wymienionych instytucji. Tu znajdują się zarówno pozytywne jak i negatywne informacje.

Mimo wszystko, jest coś szczególnego we frazie „figuruję w BIK”. W przypadku nieuregulowania zobowiązań powyżej 60 dni lub po 30 dniach od poinformowania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową lub bank o zamiarze przetwarzaniu danych – owe dane mogą być bez Twojej zgody przetwarzane w BIK przez okres 5 lat.

Jeżeli zobowiązania zostały spłacone w ustalonym terminie, BIK powinien przechowywać dane jedynie od momentu rozpoczęcia do wygaśnięcia zobowiązanie. Ten rodzaj ‘przechowywania’ nie jest nacechowany negatywnie. Oprócz tego (na mocy ustawy Prawo Bankowe) tego rodzaju dane mogą być przechowywane nawet przez 12 lat od momentu uregulowania zobowiązań

Wniosek? Warto dbać o dobrą historię kredytową gdyż jest ona najlepszym atutem w przypadku brania nowego kredytu. To właśnie od niej zależą przyszłe warunki zaciąganych zobowiązań – oczywiście, im historia kredytowa lepsza tym lepsze warunki. Pozytywna historia w BIK może nawet wiązać się z lepszymi warunkami niż w przypadku kompletnego braku historii w BIK.

Moim zdaniem powinno się dbać o swoją historię w BIK

Musisz wiedzieć, że jeśli nie zezwalasz BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania, skazujesz się na utratę cennych atutów w przypadku zaciągania nowych zobowiązań (przy założeniu, że regulujesz zobowiązania terminowo).

Licencja: Creative Commons
0 Ocena