Coraz więcej uczniów ma myśli samobójcze. Niektórzy z nich w wieku szkolnym podejmują próby odebrania sobie życia. Niestety część z tych prób kończy się tragicznie.

Data dodania: 2011-10-20

Wyświetleń: 2723

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wśród czynników zwiekszających ryzyko popełnienia samobójstwa wyróżnia się:

1. Cechy osobowości.

2. Obciążenia rodzinne.

3. Wcześniejsze zachowania samobójcze.

4. Stresujące wydarzenia.

5. Czynniki społeczne i kulturowe.

6. Zaburzenia psychiczne, najczęśćiej depresja.

7. Kontakt z zachowaniem samobójczym innej osoby.

8. Samobójstwa osób publicznych, idoli.

SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE
zachowania w szkole: 

Utrata zainteresowania szkołą, coraz gorsze stopnie, zwiększona liczba nieobecności, senność, rozkojarzenie, rozdrażnienie, w pracach pisemnych i plastycznych zaczyna pojawiać się tematyka śmierci lub samobójstwa, osoba stara się odizolować od innych,  zrywa przyjaźnie, wycofuje się z grupy rówieśników, rozdaje najcenniejsze rzeczy,  nie chce, aby ktokolwiek ją dotykał, po długim okresie przygnębienia i złego nastroju jest bardzo spokojna bez wyraźnej przyczyny, wygłasza wypowiedzi i deklaracje dotycące samobójstwa, ,,igranie z nieszczęściem” – zachowanie nierozważne, prowokowanie wypadków, zmiana nastroju.

WARUNKI SKUTECZNEJ POMOCY UCZNIOWI

Na szkoleniach dla rad pedagogicznych  nauczycielom przekazuje się najważniejsze zasady dotyczące pomocy uczniom zagrożonym samobójstwem. Podstawowe zasady skutecznej pomocy uczniowi z tendencjami samobójczymi to:

wsparcie, dawanie bliskości, okazanie zrozumienia, akceptacja, szczerość kontaktu, współbrzmienie (empatia), zaufanie, czytelność intencji i przekazu słownego (wewnętrzne przekonanie, że chcemy pomagać oraz okazywanie tego w postawie i w intonacji głosu), jasne informacje na temat naszych planów co do ucznia, uznanie myśli i prób samobójczych oraz samouszkodzeń za fakt (nieokazywanie swoich silnych emocji). 

 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena