Kupując ubezpieczenie samochodu bardzo często spotykamy się z pojęciem franszyzy. Ma ona istotny wpływ na możliwość uzyskania odszkodowania oraz wysokość ceny za polisę. Dowiedz się jak to działa i jak dobrze wybrać ubezpieczenie, aby franszyza nie wpływała negatywnie na możliwość uzyskania odszkodowania oraz jak franszyza wpływa na cenę polisy.

Data dodania: 2011-05-12

Wyświetleń: 1821

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wiele osób wykupujących ubezpieczenie samochodu w zakresie pełniejszym niż tylko ubezpieczenie OC spotkało się z pojęciem franszyzy, ale wciąż nasza wiedza nie jest na tyle szeroka, abyśmy potrafili dokładnie wyjaśnić na czym ona polega. Niewiele osób również zdaje sobie sprawę z tego, że tak naprawdę istnieją dwa podstawowe rodzaje franszyzy.

Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna to w skrócie zastrzeżona umownie (w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych) kwota, o którą firmy ubezpieczeniowe (np.: PZU, Warta, AXA DIRECT...) pomniejszają wypłacane odszkodowanie. Kwota ta może być wyrażona procentowo bądź kwotowo i co ważne jest potrącana bezwarunkowo. Oznacza to, że bez względu na wysokość straty jaką ponieśliśmy odszkodowanie zostanie pomiejszone o wysokość franszyzy redukcyjnej.

Franszyza redukcyjna jest stosowana przez zakłady ubezpieczeń, aby zabezpieczyć się przed koniecznością likwidacji drobnych szkód, zwłaszcza tych, które nie wynikają ze zdarzeń losowych (np. naturalne zużycie elementów pojazdu). Często bowiem koszt związany z procedurami likwidacji szkody jest wyższy niż sama szkoda.

Franszyza integralna

Franszyza integralna to również zastrzeżona w umowie kwota poniżej której ubezpieczyciel nie jest zobowiązany do likwidacji szkody i wypłacenia odszkodowania. Przykładowo szkody o wartości poniżej 100 zł najczęściej nie są pokrywane z ubezpieczenia komunikacyjnego. Jeśli jednak szkoda przekroczy wartość 100 zł w całości bądź procentowo zostanie pokryta przez ubezpieczyciela. Umowa definiuje warunki franszyzy integralnej, może być ona wyrażona kwotowo bądź procentowo. Na przykład: szkody do 150 zł pokrywane są tylko w 80%, szkody powyżej tej kwoty w 100%.

Jak wybrać ubezpieczenie z franszyzą?

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Obowiązuje reguła że jeśli kupujesz ubezpieczenie, bo wiesz że zdarzają Ci się przede wszystkim drobne, ale uciążliwe szkody powinieneś poszukać polisy z niskim progiem franszyzy. Wówczas w większości przypadków otrzymasz odszkodowanie. Jeśli natomiast chcesz się zabezpieczyć przed dużymi szkodami franszyza nie będzie miała dla Ciebie tak dużego znaczenia. 

Pamiętaj, że polisy z niskim progiem franszyzy są z reguły droższe, bo zakład ubezpieczeniowy musi zapewnić Ci pomoc nawet w sytuacjach drobych uszkodzeń, które wymagają nakładów pracy niewspółmiernie wysokich do wysokości szkody.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena