Średnie kroczące są jedną z najstarszych metod oceny rynku. Możesz je używać na wiele sposobów. Możesz obserwować przecięcia wykresu i średniej, możesz obserwować wzajemne przecięcia dwóch lub więcej średnich. Istnieją też inne sposoby użycia. Jednak aby to zrobić, musisz znać podstawowe ich rodzaje.

Data dodania: 2011-04-04

Wyświetleń: 4688

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Wszystkie średnie kroczące wylicza się najczęściej z ostatnich cen zamknięcia. Można oczywiście użyć innej wartości. Ceny maksymalnej, minimalnej, czy nawet wolumenu lub obrotu. Jednak podstawowe między nimi różnice wynikają z metody obliczania.

1. Arytmetyczna Średnia Krocząca (MA lub SMA)
Podstawowa średnia krocząca. Liczy się ją jako zwykłą średnią arytmetyczną. Aby uzyskać jej wartość np. dla ostatnich 15 okresów - MA(15) - bierzesz 15 ostatnich cen, dodajesz je do siebie i dzielisz przez 15. Jest to najstarsza średnia krocząca, bardzo często używana.

Średnia prosta ma jedną wadę, którą wyczuwa się nawet intuicyjnie. Średnia ta takie samo znaczenie przykłada do danych bieżących jak i do danych odległych. A przecież skoro giełda to emocje, ceny aktualne powinny mieć większy wpływ na średnią niż ceny sprzed 15 dni. Dlatego zaczęto szukać średnich, które tej wady nie mają.

2. Wykładnicza Średnia Krocząca (EMA, oraz DEMA, TEMA i Wilders)
Średnia ta największą wagę przypisuje do danych bieżących. Jej wykładniczy charakter dodatkowo zakłada, że na początku waga kolejnych słupków maleje bardzo szybko, natomiast wagi słupków ostatnich są już prawie identyczne. Dodatkowo powstały jej mutacje które obliczenia się podwójnie wykładniczo (DEMA) i potrójnie wykładniczo (TEMA).

Oprócz EMA możesz jeszcze spotkać średnią Wilders. Z punktu widzenia matematyki jest ona jednak tylko specyficzną odmianą średniej EMA i zawsze przy pomocy EMA da się średnią Wildersa narysować. Np. standardowa Wilders(14) jest tym samym co EMA(27).

W każdym przypadku oznacza to przykładanie dużo większego  znaczenia do danych aktualnych w stosunku do danych historycznych. Jeżeli natomiast preferujesz równomierny rozkład wag, polecam Ci kolejną średnią.

3. Ważona Średnia Krocząca (WMA)
Jest to średnia, która analogicznie do EMA największą wagę przywiązuje do danych najnowszych, jednak dalszy rozkład wag jest równomierny. Np. licząc WMA(4), dodajesz 4x cenę aktualną, 3x cenę poprzednią, 2x cenę dwa słupki temu i 1x cenę z przed trzech słupków. Dzielisz to oczywiście przez 4+3+2+1, czyli przez 10. Oznacza to, że wczorajsza cena jest cztery razy ważniejsza od ceny sprzed trzech słupków, ale zarazem jest tylko o 1/3 ważniejsza od ceny z poprzedniego słupka.

Jednak nie zawsze wagi są tak dobierane, aby najnowsze dane miały największe znaczenie. Są jeszcze dwa rodzaje podstawowych średnich które możesz spotkać.

4. Trójkątna Średnia krocząca (TMA)
Z założenia największą wagę przykłada ona do danych środkowych z okresu. Np TMA(5) najwyższą wagę zastosuje do słupka 2 okresy temu. Słupki 1 okres temu i 3 okresy temu będą miały wagę mniejszą, a słupek dzisiejszy i cztery okresy temu otrzymają wagę najmniejszą. Jeżeli narysujesz wykres tych wag, utworzą one trójkąt.

5. Średnia Krocząca Ważona Wolumenem (VAMA)
Jak zapewne już się domyślasz, jest to jeszcze jeden sposób przyporządkowania wag do średniej. Zaproponował tą metodę Richard W Arms - znany dziś szeroko właśnie z publikacji związanych z wolumenem. Otóż w średniej tej nie patrzy się na to, czy słupek jest dzisiejszy, środkowy, czy nawet ostatni. Największą wagę w obliczaniu mają dane, przy których był największy wolumen. Można powiedzieć, że danym tym towarzyszyły największe emocje. Jest to z pewnością ciekawe i intuicyjne podejście. Dzięki temu sesje czy okresy w których panował marazm mają mały wpływ na zachowania średniej.

Idź dalej tropem średnich.

Ponieważ analitycy są wiecznymi poszukiwaczami, zaczęto w pewnym momencie stosować przesuwanie średnich. Tak powstały dwa ich rodzaje, przy czym zapis mówi jedynie o sposobie przesuwania, a nie o metodzie obliczeniowej. Przesuwać można dowolną ze średnich kroczących.

6. Przesunięta Średnia krocząca (DispMA lub DMA)
Jest to dowolna średnia krocząca przesunięta w prawo lub w lewo na wykresie. Dopuszczalne jest przesuwanie w obydwu kierunkach, jednak sens ma tylko przesuwanie w prawo. Np. dla danych dziennych i dla DMA wyliczonej jako MA przesunięte o 3 w prawo. Na wykresie i do obliczeń masz dla dzisiejszego słupka wartość MA  sprzed trzech dni. To jest do policzenia i może być przydatne. Niektórzy nazywają to opóźnionym sygnałem.

Co się jednak stanie, gdy przesuniesz tą średnią o 3 dni w lewo? Aby policzyć jej wartość dla dzisiejszego słupka musiał byś znać ceny jutrzejszą, za dwa dni i za trzy dni. To jest niewykonalne. Może jedynie wprowadzać bardzo poważny błąd do obliczeń gdy testujesz już swój system. Pamiętaj zawsze o zachowaniu prawidłowego kierunku.

7. Średnia krocząca przesunięta w pionie.
Nie ma jednej nazwy, choć może być równie użyteczna co DMA. Tak samo wybierasz sobie dowolną średnią kroczącą podstawową i przesuwasz jej wartości o określoną liczbę punktów (np. dla kontraktów) lub o określony % (dla akcji). Przesuwasz ją oczywiście w pionie. Użyj dwóch takich średnich i jedną przesuń w górę, a drugą w dół. Powstanie tak zwany kanał średnich kroczących. Jego użycie jest analogiczne do wszelkich innych kanałów, czy to do kanałów trendowych, czy np. do wstęgi Bollingera.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena