Kiedy musisz przejść szkolenie BHP, kto za nie powinien zapłacic oraz gdzie powinno sie odbyć takie szkolenie, tego wszystkiego dowiesz się z tego artykułu...

Data dodania: 2011-03-05

Wyświetleń: 1933

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Obowiązkowe przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest konieczne dla każdego nowo przyjmowanego pracownika, który nie posiada dokumentu potwierdzającego odbycie takiego szkolenia oraz jego ważność.

Tego rodzaju szkolenie może być konieczne zarówno dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy jak i dla osób zmieniających miejsce pracy, jeśli nie posiadają dokumentów potwierdzających ważność odbytych szkoleń. Przeszkolenie odbywa się już po wstępnych badaniach lekarskich. Ważną informacją dla osób, które tego rodzaju szkolenie muszą przejść jest to, że nie powinny ponosić one kosztów takiego szkolenia, płaci za nie oczywiście pracodawca.

Szkolenie, zgodnie z przepisami kodeksu pracy odbyć powinno się w terminie dogodnym zarówno dla samych pracowników jak i pracodawcy. Przeważnie tego rodzaju szkolenie odbywa się pierwszego dnia w nowej pracy, ale czasami, aby zebrać odpowiednio dużą grupę nowych pracowników, którzy muszą tego rodzaju badanie przejść wyznacza się nieco inny termin, oczywiście jeszcze zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy w danym zakładzie pracy.

Czas trwania takiego przeszkolenia nie jest długi, jednakże powinien zostać on wliczony do czasu pracy. Nie należy też mylić także podstawowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy z przeszkoleniem stanowiskowym. To pierwsze jest bardziej ogólne, natomiast przeszkolenie stanowiskowe dotyczyć może zasad o wiele bardziej szczegółowych, uzależnionych od rodzaju i charakteru wykonywanej pracy.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena