Czym jest zabezpieczenie kredytu samochodowego?Jak sama nazwa wskazuje, kredyt samochodowy, jest specjalnym typem pożyczki przeznaczonej na zakup pojazdu. Tym co odróżnia kredyt samochodowy od tradycyjnego jest jego atrakcyjne oprocentowanie, które jest możliwe dzięki zastosowaniu specyficznych metod zabezpieczenia kredytu.

Data dodania: 2011-01-04

Wyświetleń: 5477

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Warto dokładnie przyjrzeć się wszelkim kruczkom i zabezpieczeniom, przy podpisywaniu umowy kredytowej, aby uniknąć utraty pieniędzy, czy późniejszych rozczarowań. Zwróćmy więc uwagę na sposoby najczęściej stosowane przez kredytodawców.

Zastaw rejestrowy

Zastaw rejestrowy należy do jednego z najczęściej stosowanych metod zabezpieczenia kredytu samochodowego, a przy tym jest najbardziej problematycznym dla kredytobiorcy. Z drugiej zaś strony, sposób ten jest korzystny dla banku, gdyż gwarantuje dobre zabezpieczenie. Zastaw rejestrowy polega na tym, że bank udzielający kredytu, ma prawo sprzedać samochód, w razie, gdy kredytobiorca będzie zalegać ze spłatą rat. Aby zastaw był prawomocny, należy go wpisać do rejestru zastawów prowadzonego przez sąd rejonowy.

Depozyt karty pojazdu

Inną metodą jaką wykorzystują banki jest depozyt karty pojazdowej. Polega to na tym, że karta pojazdu, na czas spłacania rat, jest zdeponowana w banku, co sprawia, że kredytobiorca nie może sprzedać samochodu. Depozyt karty pojazdu jest metodą zarówno skuteczną dla kredytodawcy, jak i wygodną dla kredytobiorcy, gdyż liczba formalności jest mniejsza niż w przypadku zastawu rejestrowego. Początkowo, jedynie banki samochodowe oferowały tą możliwość zabezpieczenia, jednak coraz częściej możemy się z tym spotkać także w bankach uniwersalnych.

Weksel In Blanco

Weksel In Blanco, to weksel niekompletny – w momencie wydania nie jest on wypełniony, co powoduje, że kredytodawca, w momencie zalegania z opłatami. Nie wypełniona jest kwota na wekslu, jednak jest on podpisany zarówno przez kredytodawce jak i kredytobiorce, co sprawia, że jest on ważny. Aby uchronić się, przed niewłaściwym wypełnieniem weksla, podpisuje się deklaracje wekslową. Z momentem uzupełnienia weksla, staje się on wekslem zwykłym.

Cesja praw z polisy AC

Kolejna metoda zabezpieczenia kredytu samochodowego, to cesja praw z polisy AC. Sposób ten sprawia, że pieniądze z polisy AC, po wypadku, czy kradzieży samochodu, trafiają do kredytodawcy na poczet spłaty kredytu. Metoda ta nie wymaga wielu formalności, jednak sprawia, iż kredytobiorca musi zapłacić wyższą cenę – wykupując ubezpieczenie AC, które nie jest w Polsce obowiązkowe,

Przewłaszczenie

Przewłaszczenie polega na przeniesieniu własności pojazdu z kredytobiorcy na bank udzielający kredytu, w momencie zalegania ze spłatą rat. Po całkowitej spłacie kredytu, bank przenosi własność z powrotem na dłużnika. Wyróżniamy trzy rodzaje przewłaszczenia – całkowite, w momencie, gdy bank jest jedynym prawowitym właścicielem samochodu, a kredytobiorca jedynie jego użytkownikiem, częściowe – bank jest współwłaścicielem samochodu w 49%, oraz przewłaszczenie warunkowe, gdzie kredytobiorca jest prawnym właścicielem samochodu, ale w momencie zalegania ze spłatą rat, przewłaszczenie to przechodzi w przewłaszczenie częściowe, a bank staje się współwłaścicielem pojazdu.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena