Wbrew pozorom bezrobocie, gdy nie przewyższa akceptowanych rozmiarów, może przynieść pozytywne skutki. Wiele osób niebardzo w to wierzy, jednak wystarczy przyjrzeć się faktom. To że bezrobocie wpływa na konkurencję o miejsca pracy, nie jest wcale negatywne

Data dodania: 2010-11-03

Wyświetleń: 3894

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Bezrobocie przedstawiane jest zazwyczaj w negatywnym świetle, podkreśla się jakie szkody przynosi zarówno gospodarstwom domowym, jak i państwu. Niewiele osób jednak wie, że bezrobocie może mieć także pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Wbrew pozorom bezrobocie, gdy nie przewyższa akceptowanych rozmiarów, może przynieść pozytywne skutki. Wiele osób niebardzo w to wierzy, jednak wystarczy przyjrzeć się faktom. To że bezrobocie wpływa na konkurencję o miejsca pracy, nie jest wcale negatywne. Wręcz przeciwnie. Im trudniej dostać pracę,  tym większa motywacja poszukujących pracy do polepszania swoich kwalifikacji i umiejętności, co jest z kolei istotne dla rozwoju gospodarczego kraju. Często konieczność przekwalifikowania się jest jedyną przyczyną, dla której ludzie decydują się zainwestować we własny rozwój. Ma to istotne znaczenie, szczególnie wśród osób powyżej 40. roku życia, które ze względu na wcześniejszy system gospodarczy posiadają jedynie średnie wykształcenie i niewielką znajomość języków obcych. Dzięki istnieniu zjawiska bezrobocia decydują się oni na dokształcanie i lepsze dostosowanie do rynku pracy, a co za tym idzie - następuje coraz większy rozwój społeczeństwa polskiego i zatarcie różnic w wykształceniu między pokoleniami. 

 Same podmioty gospodarcze również czerpią korzyści z występowania bezrobocia w akceptowanych rozmiarach. Zjawisko to umożliwia bowiem wzrost efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa i ogranicza nadmierną płynność zatrudnienia. Pracownicy są bardziej zmotywowani do pracy, pracują solidniej i są bardziej zdyscyplinowani, obawiając się utraty pracy, dzięki czemu są bardziej efektywni. Pracodawcy natomiast łatwiej podejmują się redukcji nadmiernej liczby zatrudnionych, co sprzyja procesom racjonalizacji zatrudnienia.

Duże korzyści z bezrobocia czerpie również samo państwo. Oczywiście mówimy tu o przypadku, gdy poziom bezrobocia nie przekracza określonego poziomu. Zjawisko bezrobocia ułatwia przejście siły roboczej do bardziej efektywnych zawodów, odgrywa więc istotną rolę w procesach restrukturyzacyjnych, do których przyczynia się zróżnicowany postęp technologiczny i zmiana popytu na towary oraz zatrudnienie. Występowanie bezrobocia wpływa również na kształtowanie się inflacji. Im wyższe bezrobocie tym mniejsza presja na wzrost wynagrodzeń i mniejszy wzrost popytu na towary i usługi, a co za tym idzie - słabsze procesy inflacyjne. Wzrost liczby osób bezrobotnych sprawia, że polityka antyinflacyjna jest bardziej skuteczna.

Autorka Beata Szewczyk

Licencja: Creative Commons