Spawanie konstrukcyjne elementów maszyn są najbardziej popularne wśród połączeń nierozłącznych, ponieważ są tanie, proste oraz mogą być zastosowane w każdej gałęzi przemysłu.

Data dodania: 2010-09-04

Wyświetleń: 6805

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zastosowanie połączeń spawanych.

Przed przystąpieniem to opisu zastosowania połączeń spawalnych warto napisać co to jest w  spawanie, a ogólniej mówiąc co to jest spawalnictwo.

Spawalnictwo jako dział technologii łączenia obejmujący procesy spajania, tj. trwałego łączenia metali oraz procesy pokrewne wykorzystujące urządzenia spawalnicze do inny celów ( np. do ciecia, metalizowania)

Spawanie konstrukcyjne elementów maszyn są najbardziej popularne wśród połączeń nierozłącznych, ponieważ są tanie, proste i umożliwiają osiągniecie znacznych oszczędności w porównaniu z innymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Połączenia spawane zastępują elementy o dużych gabarytach, których odlewanie lub kucie jest kłopotliwe ze względów technologicznych. W stosunku do odlewów żeliwnych uzyskuje się mniejszy ciężar konstrukcji. W porównaniu z konstrukcjami nitowanymi oszczędności materiału sięgają 20 %. W obu przypadkach dalsze oszczędności uzyskuje się na robociźnie. Spawanie jest procesem o małej pracochłonności, umożliwia łączenie części różnymi metodami, a także łączenie ścianek różnej grubości. Ponadto niektóre zalety spawania powodują stały wzrost liczby konstrukcji spawanych. Konstrukcje spawane wypierają również nitowane blachownice i zbiorniki ciśnieniowe, niektóre odlewane korpusy obrabiarek itd. Wśród metod spawania możemy wyróżnić: gazowe, łukowe, atomowe, plazmowe, elektronowe, laserowe oraz spawanie tworzyw termoplastycznych w strumieniu gorącego powietrza

Licencja: Creative Commons
2 Ocena