Codziennie spotykamy się z metalowymi przedmiotami które zostały poddane obróbce. Do tej pory najbardziej popularną metodą była obróbka mechaniczna.

Jednak z biegiem czasu i postępem technologicznym ostrze zostało zastąpione i niemalże wyparte przez płomień lasera, który jest najdoskonalszą metodą cięcia metalu. Wycinanie laserowe jest bezpieczniejsze, dlatego, że nie mamy do czynienia z metalowymi wiórami, które bardzo często stawały się przyczyną skaleczeń i obrażeń.
Cięcie laserowe może być przeprowadzane na trzy różne sposoby w zależności od rodzaju używanego lasera. Lasery są klasyfikowane według trzech kategorii: w zależności od sposobu pracy, w zależności od środka czynnego oraz w zależności od zastosowań. Do tych pierwszych zaliczamy: lasery pracy ciągłej i lasery impulsowe. Do drugiej grupy należą lasery gazowe, na ciele stałym, na cieczy, lasery półprzewodnikowe oraz na wolnych elektronach. Trzecią grupę laserów stanowią specjalne lasery gazowe wytwarzające ultrafiolet o możliwie jak najmniejszej długości fali, lasery używane w stomatologii i dermatologii oraz półprzewodnikowe diody laserowe.
Jeśli chodzi o lasery najwyższej mocy to mamy do czynienia z sublimacją. Cięty metal nie stapia się a zamienia się w gaz. Wycinanie laserami o niższej mocy jest równoznaczne ze stapianiem lub spalaniem fragmentów metalu.
Laserowe cięcie blach ma wiele zalet, lecz jednak pojawiają się i wady. Jedną z nich jest fakt, iż metal po cieciu laserem nie nadaje się do dalszej obróbki, gdyż jego brzegi pozostają utwardzone. Jednak fakt ten może działać również na korzyść i sprzyjać oszczędnościom.
Dzięki laserom otrzymane kształty mogą być naprawdę skomplikowane, a dodatkowo powielane wielokrotnie co daje przewagę laserowej obróbce nad mechaniczną.

Licencja: Creative Commons