Odpalasz maszynę lub jesteś w trakcie ważnej pracy. Potrzebujesz pilnie skorzystać z komputera. Już klikasz "save" by zapisać efekty swojej pracy lub odpalasz przeglądarkę, a wtedy nie oczekiwanie Twoim zdumionym oczom ukazuje się już dobrze znany widok- blue screen, zwany "niebieski ekran śmieci".

Data dodania: 2010-06-11

Wyświetleń: 4054

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Na swój przydomek zasłużyłem sobie powiem perfekcyjnie. Miliony ludzi na całym świecie miało okazję przeżyć to co wy i jestem pewien, że nie jednokrotnie ktoś zniszczył swój komputer lub wyładował swą frustrację na kimś innym. Cóż jednak począć- jaki Windows jest, każdy widzi.

Prostota i łatwość obsługi mści się czasem błędami i komunikatami, których wolelibyśmy nie widzieć. Jeśli jednak już się pojawiają, postarajmy się rozszyfrować te "magiczne znaczki" i dowiedzieć się, co prawdopodobnie dolega naszemu sprzętowi, że pokazał nam niebieskie pole z białymi literkami. Kody i tekst bywa pomocniczy. Jeśli jednak błąd dalej nic nam nie mówi, pozostaje serwis komputerowy.

oto kody błędów BSOD i znaczenia błędów :

0×0000 Operacja zakończona pomyślnie.
0×0001 Niewłaściwa funkcja.
0×0002 System nie odnalazł określonego pliku.
0×0003 System nie odnalazł określonej ścieżki.
0×0004 Otwarcie pliku jest niemożliwe.
0×0005 Brak dostępu.
0×0006 Niewłaściwe dojście.
0×0007 Bloki sterowania zostały uszkodzone.
0×0008 Brak miejsca dla wykonania polecenia.
0×0009 Adres bloku kontroli jest nieprawidłowy.
0×000A Nieprawidłowe środowisko.
0×000B Próba ładowania programu w nieprawidłowym formacie.
0×000C Niewłaściwy kod dostępu.
0×000D Niewłaściwe dane.
0×000E Brak miejsca dla wykonania operacji.
0×000F Odnalezienie dysku było niemożliwe.
0×0010 Usunięcie katalogu było niemożliwe.
0×0011 Przeniesienie pliku na inny dysk jest niemożliwe.
0×0012 Brak plików.
0×0013 Nośnik jest zabezpieczony.
0×0014 Odnalezienie urządzenia jest niemożliwe.
0×0015 Urządzenie nie jest gotowe.
0×0016 Urządzenie nie rozpoznaje polecenia.
0×0017 Błąd danych (CRC)
0×0018 Program wydał polecenie, ale jego długość jest niewłaściwa.
0×0019 Znalezienie na dysku określonego obszaru lub ścieżki nie jest możliwe.
0×001A Dostęp do określonego dysku lub dyskietki nie jest możliwy.
0×001B Znalezienie na dysku żądanego sektora nie jest możliwe.
0×001C Brak papieru w drukarce.
0×001D System nie może zapisywać do określonego urządzenia.
0×001E System nie może czytać z określonego urządzenia.
0×001F Urządzenie podłączone do komputera nie działa.
0×0020 Proces nie może uzyskać dostępu do pliku ponieważ jest on używany przez inny
proces.
0×0021 Proces nie może uzyskać dostępu do pliku ponieważ inny proces zablokował jego
część.
0×0022 W stacji umieszczono niewłaściwą dyskietkę. Włóż: %2 (numer woluminu: %3) do
stacji: %1.
0×0024 Za dużo plików otwartych do udostępniania.
0×0026 Osiągnięto koniec pliku.
0×0027 Dysk jest pełny.
0×0032 Żądanie sieciowe nie jest obsługiwane.
0×0033 Zdalny komputer jest niedostępny.
0×0034 W sieci istnieje już taka nazwa.
0×0035 Ścieżka sieciowa nie została znaleziona.
0×0036 Sieć jest zajęta.
0×0037 Określone zasoby sieciowe lub urządzenie są już niedostępne.
0×0038 Został osiągnięty limit sieciowych poleceń BIOS.
0×0039 Wystąpił błąd sprzętowy karty sieciowej.
0×003A Określony serwer nie może wykonać żądanej operacji.
0×003B Wystąpił nieoczekiwany błąd sieciowy.
0×003C Zdalna karta sieciowa jest niezgodna.
0×003D Kolejka wydruku jest pełna.
0×003E Przestrzeń do przechowania pliku oczekującego na wydruk jest niedostępna w
serwerze.
0×003F Plik oczekujący na wydruk został usunięty.
0×0040 Określona nazwa sieciowa już nie jest dostępna.
0×0041 Dostęp do sieci jest zabroniony.
0×0042 Typ zasobu sieciowego jest nieprawidłowy.
0×0043 Znalezienie nazwy sieciowej jest niemożliwe.
0×0044 Został przekroczony limit nazw dla karty sieciowej lokalnego komputera.
0×0045 Został przekroczony limit sieciowych poleceń BIOS.
0×0046 Zdalny serwer przerwał pracę lub jest w trakcie procesu uruchamiania.
0×0047 Do tego zdalnego komputera nie można obecnie uzyskać więcej połączeń ponieważ
istnieje już maksymalna akceptowalna liczba połączeń.
0×0048 Określona drukarka lub urządzenie przerwało pracę.
0×0050 Plik istnieje.
0×0052 Utworzenie katalogu lub pliku jest niemożliwe.
0×0053 Nie udało się INT 24
0×0054 Pamięć do przetworzenia tego żądania jest niedostępna.
0×0055 Nazwa lokalnego urządzenia jest już w użyciu.
0×0056 Określone hasło sieciowe jest nieprawidłowe.
0×0057 Parametr jest nieprawidłowy.
0×0058 Wystąpił błąd zapisu w sieci.
0×0059 System nie może teraz uruchomić innego procesu.
0×0064 Utworzenie innego semafora systemowego jest niemożliwe.
0×0065 Wyłączny semafor jest własnością innego procesu.
0×0066 Semafor jest ustawiony i nie może być zamknięty.
0×0067 Semafor nie może być ponownie ustawiony.
0×0068 Żądanie wyłącznych semaforów w czasie przerwania jest niemożliwe.
0×0069 Poprzednia przynależność tego semafora skończyła się.
0×006A Włóż dyskietkę do stacji dysków %1.
0×006B Program przestał działać ponieważ nie została włożona inna dyskietka.
0×006C Dysk jest w użyciu lub zablokowany przez inny proces.
0×006D Potok został zakończony.
0×006E System nie może otworzyć określonego urządzenia lub pliku.
0×006F Nazwa pliku jest za długa.
0×0070 Jest za mało miejsca na dysku.
0×0071 Brak wewnętrznych identyfikatorów plików.
0×0072 Wewnętrzny identyfikator pliku docelowego jest nieprawidłowy.
0×0075 Wywołanie IOCTL wykonane przez program aplikacji jest nieprawidłowe.
0×0076 Wartość parametru przełącznika sprawdź-przy-zapisie jest nieprawidłowa.
0×0077 System nie obsługuje żądanego polecenia.
0×0078 Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie Win32.
0×0079 Został przekroczony czas semafora.
0×007A Obszar danych przekazany do wywołania systemowego jest za mały.
0×007B Nazwa pliku, nazwa katalogu lub składnia etykiety woluminu jest nieprawidłowa.
0×007C Poziom wywołania systemowego jest nieprawidłowy.
0×007D Dysk nie ma nazwy woluminu.
0×007E Określony moduł nie mógł być znaleziony.
0×007F Określona procedura nie mogła być znaleziona.
0×0080 Nie ma procesów podrzędnych, na które należy czekać.
0×0081 Aplikacja %1 nie może być uruchomiona w trybie Win32.
0×0082 Próbowano użyć dojścia do pliku do otwarcia partycji dysku dla operacji innej niż
czyste We-Wy dyskowe.
0×0083 Wykonano próbę przesunięcia wskaźnika pliku przed początek pliku.
0×0084 Wskaźnik plików nie może być ustawiony na określonym urządzeniu lub pliku.
0×0085 Polecenia JOIN lub SUBST nie mogą być użyte na dysku zawierającym poprzednio
sprzężone dyski.
0×0086 Wykonano próbę użycia polecenia JOIN lub SUBST dla dysku, który został już
sprzęgnięty.
0×0087 Wykonano próbę użycia polecenia JOIN lub SUBST dla dysku, który został już
zastąpiony (SUBST).
0×0088 System próbował usunąć stan JOIN dysku, który nie jest sprzęgnięty (JOIN).
0×0089 System próbował usunąć substytucję dysku, który nie był poddany substytucji.
0×008A System próbował sprzęgnąć dysk z katalogiem na sprzęgniętym dysku.
0×008B System próbował dokonać substytucji dysku katalogiem w dysku poddanym
substytucji.
0×008C System próbował sprzęgnąć dysk z katalogiem na dysku poddanym substytucji.
0×008D System próbował dokonać substytucji dysku katalogiem w sprzęgniętym dysku.
0×008E System nie może teraz wykonać poleceń JOIN lub SUBST.
0×008F System nie może sprzęgnąć lub dokonać substytucji (JOIN lub SUBST) dysku z lub
do katalogu na tym samym dysku.
0×0090 Katalog nie jest podkatalogiem katalogu źródłowego.
0×0091 Katalog nie jest pusty.
0×0092 Określona ścieżka jest używana w zastępstwie.
0×0093 Do przetworzenia tego polecenia jest dostępnych za mało zasobów.
0×0094 Określona ścieżka nie może być teraz użyta.
0×0095 Wykonano próbę sprzęgnięcia (JOIN) lub substytucji (SUBST) dysku, dla którego
katalog na dysku jest docelowym katalogiem poprzedniego polecenia SUBST.
0×0096 Informacja śledzenia systemu nie została określona w pliku CONFIG.SYS lub
śledzenie jest niedozwolone.
0×0097 Liczba określonych zdarzeń semafora dla DosMuxSemWait jest nieprawidłowa.
0×0098 Nie został wykonany DosMuxSemWait; za dużo semaforów jest już ustawionych.
0×0099 Lista DosMuxSemWait jest nieprawidłowa.
0×009A Wprowadzona etykieta woluminu przekracza limit znaków etykiety systemu
operacyjnego.
0×009B Utworzenie innego wątku jest niemożliwe.
0×009C Proces odbiorczy odrzucił sygnał.
0×009D Segment jest już zarzucony i nie może być zablokowany.
0×009E Segment jest już odblokowany.
0×009F Adres numeru ID wątku jest nieprawidłowy.
0×00A0 Ciąg argumentów przekazany do DosExecPgm jest nieprawidłowy.
0×00A1 Określona ścieżka jest nieprawidłowa.
0×00A2 Sygnał jest już w stanie oczekiwania.
0×00A4 Utworzenie dalszych wątków w systemie jest niemożliwe.
0×00A7 Zablokowanie regionu pliku jest niemożliwe.
0×00AA Żądane zasoby są w użyciu.
0×00AD Żądanie zablokowania nie było zaległe dla podanego obszaru anulowania.
0×00AE System plików nie obsługuje zmian częściowych dokonanych dla typu blokady.
0×00B4 System wykrył niepoprawny numer segmentu.
0×00B6 System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00B7 Utworzenie pliku już istniejącego jest niemożliwe.
0×00BA Przekazana flaga jest nieprawidłowa.
0×00BB Określona nazwa systemowego semafora nie została znaleziona.
0×00BC System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00BD System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00BE System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00BF Uruchomienie %1 w trybie Win32 jest niemożliwe.
0×00C0 System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00C1 %1 nie jest prawidłową aplikacją systemu Win32.
0×00C2 System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00C3 System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00C4 System operacyjny nie może uruchomić tej aplikacji programu.
0×00C5 System operacyjny nie jest obecnie skonfigurowany do uruchomienia tej aplikacji.
0×00C6 System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00C7 System operacyjny nie może uruchomić tej aplikacji programu.
0×00C8 Segment kodu nie może być większy lub równy 64KB.
0×00C9 System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00CA System operacyjny nie może uruchomić %1.
0×00CB System nie mógł znaleźć opcji środowiska, która została wprowadzona.
0×00CD Żaden proces w poddrzewie polecenia nie ma obsługi sygnału.
0×00CE Nazwa pliku lub rozszerzenie jest za długie.
0×00CF Stos ring 2 jest w użyciu.
0×00D0 Znaki globalnych nazw plików, * lub ?, są nieprawidłowo wprowadzone lub
określono za dużo znaków globalnych.
0×00D1 Wysłany sygnał jest nieprawidłowy.
0×00D2 Program obsługi sygnału nie może być ustawiony.
0×00D4 Segment jest zablokowany i nie może być zrelokowany.
0×00D6 Za dużo modułów dołączanych dynamicznie zostało dołączonych do tego programu
lub modułu.
0×00D7 Zagnieżdżenie wywołań w LoadModule jest niemożliwe.
0×00E6 Stan potoku jest nieprawidłowy.
0×00E7 Wszystkie instancje potoku są zajęte.
0×00E8 Potok został zamknięty.
0×00E9 Na drugim końcu potoku nie ma żadnego procesu.
0×00EA Dostępnych jest więcej danych.
0×00F0 Sesja została anulowana.
0×00FE Określona nazwa rozszerzonego atrybutu jest nieprawidłowa.
0×00FF Rozszerzone atrybuty są niezgodne.
0×0103 Brak więcej danych.
0×010A Użycie kopiowania API jest niemożliwe.
0×010B Nazwa katalogu jest nieprawidłowa.
0×0113 Rozszerzone atrybuty nie pasują do bufora.
0×0114 Plik rozszerzonych atrybutów w zainstalowanym systemie plików jest uszkodzony.
0×0115 Tabela rozszerzonych atrybutów jest pełna.
0×0116 Określone dojście rozszerzonego atrybutu jest nieprawidłowe.
0×011A Zainstalowany system plików nie obsługuje rozszerzonych atrybutów.
0×0120 Próbowano zwolnić mutex nie będący własnością wywołującego.
0×012A Wykonano za dużo przesłań do semafora.
0×012B Została zakończona tylko część żądania Read/WriteProcessMemory.
0×013D System nie może znaleźć komunikatu dla numeru komunikatu 0x%1 w pliku
komunikatów dla %2.
0×01E7 Próbowano uzyskać dostęp do nieprawidłowego adresu.
0×0216 Wynik arytmetyczny przekroczył 32 bity.
0×0217 Na drugim końcu potoku jest proces.
0×0218 Oczekiwanie na otwarcie przez proces drugiego końca potoku.
0×03E2 Dostęp do rozszerzonego atrybutu został zabroniony.
0×03E3 Operacja We-Wy została przerwana z powodu zakończenia wątku lub żądania
aplikacji.
0×03E4 Pokrywające się zdarzenie We-Wy nie jest w stanie sygnalizacji.
0×03E5 Pokrywająca się operacja We-Wy jest w toku.
0×03E6 Nieprawidłowy dostęp do komórki pamięci.
0×03E7 Błąd wykonania operacji inpage.
0×03E9 Zbyt głęboka rekursja, stos przepełniony.
0×03EA Okno nie może działać jako wysyłające komunikat.
0×03EB Wykonanie tej funkcji jest niemożliwe.
0×03EC Nieprawidłowe flagi.
0×03ED Wolumin nie zawiera rozpoznanego systemu plików. Proszę się upewnić czy są
załadowane wszystkie wymagane systemowe programy obsługi plików i czy wolumin nie jest
uszkodzony.
0×03EE Wolumin dla plików został zewnętrznie zmieniony w taki sposób, że otwarty plik nie
jest już prawidłowy.
0×03EF Żądana operacja nie może być wykonana w trybie pełnego ekranu.
0×03F0 Wykonano próbę wywołania tokena który nie istnieje.
0×03F1 Baza danych rejestru konfiguracji jest uszkodzona.
0×03F2 Klucz rejestru konfiguracji jest nieprawidłowy.
0×03F3 Klucz rejestru konfiguracji nie mógł być otwarty.
0×03F4 Klucz rejestru konfiguracji nie mógł być odczytany.
0×03F5 Klucz rejestru konfiguracji nie mógł być zapisany.
0×03F6 Jeden z plików w bazie danych rejestru musiał zostać odtworzony za pomocą rejestru
lub kopii alternatywnej. Odtworzenie udało się.
0×03F7 Rejestr jest uszkodzony. Uszkodzona jest struktura jednego z plików zawierających
dane Rejestru lub systemowy obraz pliku w pamięci lub też plik nie mógł być przywrócony,
ponieważ alternatywna kopia lub dziennik był nieobecny lub uszkodzony.
0×03F8 Operacja We-Wy zainicjalizowana przez rejestr nie udała się nieodwracalnie. Rejestr
nie mógł odczytać, zapisać lub opróżnić jednego z plików zawierających obraz rejestru
systemu.
0×03F9 System próbował załadować lub przywrócić plik do Rejestru ale określony plik nie
jest w formacie Rejestru.
0×03FA Wykonano próbę niedozwolonej operacji na kluczu Rejestru, który został
zaznaczony do usunięcia.
0×03FB System nie mógł przydzielić wymaganej przestrzeni w Rejestrze.
0×03FC W Rejestrze kluczy, który już ma klucze podrzędne lub wartości nie można utworzyć
symbolicznego połączenia.
0×03FD Dla usuwalnego klucza nadrzędnego nie można utworzyć trwałego klucza
podrzędnego.
0×03FE Żądanie zmiany powiadomienia jest już kończone i informacja nie jest zwracana do
bufora wywołującego. Wywołujący musi teraz przeliczyć pliki, aby znaleźć zmiany.
0×041B Sygnał kontrolny Stop został wysłany do usługi, od której inne działające usługi są
zależne.
0×041C Żądany sygnał sterujący jest niewłaściwy dla tej usługi
0×041D Usługa nie odpowiada na sygnał startu lub sygnał sterujący w sposób zgodny
czasowo.
0×041E Utworzenie wątku dla tej usługi było niemożliwe.
0×041F Baza danych usługi jest zablokowana.
0×0420 Realizacja usługi jest w toku.
0×0421 Nazwa konta jest nieprawidłowa lub nie istnieje.
0×0422 Określona usługa jest wyłączona i nie może być uruchomiona.
0×0423 Określono cykliczną zależność usługi.
0×0424 Określona usługa nie istnieje jako zainstalowana usługa.
0×0425 Usługa nie może teraz zaakceptować komunikatów sterujących.
0×0426 Usługa nie została uruchomiona.
0×0427 Proces usługi nie mógł być połączony z kontrolerem usługi.
0×0428 W usłudze wystąpił wyjątek podczas obsługi żądania sygnału sterowania.
0×0429 Określona baza danych nie istnieje.
0×042A Usługa zwróciła specyficzny kod błędu.
0×042B Proces zakończył się nieoczekiwanie.
0×042C Nie udało się uruchomienie usługi zależności lub grupy.
0×042D Usługa nie została uruchomiona z powodu nieudanego logowania.
0×042E Po uruchomieniu usługa uległa zawieszeniu w stanie startowym.
0×042F Określona blokada bazy danych usługi jest nieprawidłowa.
0×0430 Określona usługa została zaznaczona do usunięcia.
0×0431 Określona usługa już istnieje.
0×0432 System działa obecnie w ostatniej-znanej-dobrej konfiguracji.
0×0433 Usługa zależności nie istnieje lub została zaznaczona do usunięcia.
0×0434 Bieżące uruchomienie zostało już zaakceptowane do użycia jako ostatni-znany-dobry
zestaw sterujący.
0×0435 Od czasu ostatniego uruchomienia komputera nie było prób uruchomienia usługi.
0×0436 Nazwa jest już w użyciu jako nazwa usługi lub nazwa usługi wyświetlania.
0×044C Został osiągnięty fizyczny koniec taśmy.
0×044D Osiągnięty został znacznik pliku na taśmie.
0×044E Napotkano początek taśmy lub partycji.
0×044F Taśma - osiągnięty został koniec zestawu plików.
0×0450 Na taśmie brak więcej danych.
0×0451 Taśma nie mogła być poddana partycji.
0×0452 W trakcie uzyskiwania dostępu do nowej taśmy w partycji o wielu woluminach,
bieżący rozmiar bloku jest nieprawidłowy.
0×0453 Podczas ładowania taśmy nie mogła być odnaleziona informacja o partycji taśmy.
0×0454 Zablokowanie mechanizmu wyrzutowego nośnika jest niemożliwe.
0×0455 Usunięcie z pamięci nośnika jest niemożliwe.
0×0456 Nośnik w napędzie mógł się zmienić.
0×0457 Magistrala We-Wy nie została przywrócona do pierwotnego stanu.
0×0458 Brak nośnika w napędzie.
0×0459 Nie istnieje odwzorowanie dla znaku Unicode w docelowej wielobajtowej stronie
kodowej.
0×045A Procedura inicjalizacji biblioteki dołączanej dynamicznie (DLL) nie powiodła się.
0×045B Proces zamknięcia systemu jest w toku.
0×045C Przerwanie procesu zamknięcia systemu jest niemożliwe ponieważ taki proces nie
jest w toku.
0×045D Żądanie nie mogło być wykonane z powodu błędu urządzenia We-Wy.
0×045E Żadne urządzenie szeregowe nie zostało pomyślnie zainicjalizowane. Program
obsługi szeregowej zostanie usunięty z pamięci.
0×045F Niemożliwe jest otwarcie urządzenia, które współużytkowało przerwanie (IRQ) z
innymi urządzeniami. Co najmniej jedno inne urządzenie używające tego IRQ zostało już
otwarte.
0×0460 Operacja szeregowego We-Wy została zakończona przez inny zapis do portu
szeregowego. (Licznik IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER osiągnął zero.)
0×0461 Operacja szeregowego We-Wy została zakończona z powodu przekroczenia limitu
czasu. (IOCTL_SERIAL_XOFF_COUNTER nie osiągnął wartości zero.)
0×0462 Na dyskietce nie znaleziono znacznika numeru ID adresu.
0×0463 Niezgodność między polem numeru ID sektora dyskietki i adresem ścieżki kontrolera
stacji dysków elastycznych.
0×0464 Kontroler stacji dysków zgłosił błąd, który nie został rozpoznany przez sterownik
stacji dysków.
0×0465 Kontroler stacji dysków zwrócił w swych rejestrach niezgodne wyniki.
0×0466 Podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego, nie udała się operacja rekalibracji,
mimo ponawiania prób.
0×0467 Podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego, operacja dyskowa nie udała się,
mimo ponawiania prób.
0×0468 Podczas uzyskiwania dostępu do dysku twardego, niezbędna była operacja
resetowania kontrolera dysku; nawet to nie przyniosło rezultatu.
0×0469 Napotkano fizyczny koniec taśmy.
0×046A Brak pamięci serwera do przetworzenia tego polecenia.
0×046B Wykryta została możliwość wystąpienia stanu zakleszczenia (deadlock).
0×046C Adres bazowy określonego offsetu pliku nie ma odpowiedniego wyrównania.
0×0474 Próba zmiany stanu zasilania systemu została zablokowana przez inną aplikację lub
program obsługi.
0×0475 Nie udała się próba zmiany stanu zasilania systemu przez systemowy BIOS.
0×047E Określony program wymaga nowszej wersji systemu Windows.
0×047F Określony program nie jest programem środowiska Windows lub MS-DOS.
0×0480 Uruchomienie więcej, niż jednej instancji określonego programu jest niemożliwe.
0×0481 Określony program został napisany dla starszej wersji systemu Windows.
0×0482 Jeden z plików bibliotek potrzebny do uruchomienia tej aplikacji jest uszkodzony.
0×0483 Z określonym plikiem nie skojarzono żadnej aplikacji.
0×0484 W trakcie wysyłania polecenia do aplikacji wystąpił błąd.
0×0485 Jeden z plików bibliotek potrzebnych do uruchomienia tej aplikacji nie może zostać
znaleziony.
0×04B0 Określona nazwa urządzenia jest nieprawidłowa.
0×04B1 Urządzenie nie jest obecnie podłączone lecz istnieje zapamiętane połączenie.
0×04B2 Wykonano próbę zapamiętania urządzenia, które zostało już uprzednio zapamiętane.
0×04B3 Żaden serwis sieci nie zaakceptował podanej ścieżki sieciowej.
0×04B4 Określona nazwa serwisu sieci jest nieprawidłowa.
0×04B5 Otwarcie profilu połączenia sieciowego jest niemożliwe.
0×04B6 Profil połączenia sieciowego jest uszkodzony.
0×04B7 Nie można zliczać obiektu nie będącego kontenerem.
0×04B8 Wystąpił błąd rozszerzony.
0×04B9 Format określonej nazwy grupy jest nieprawidłowy.
0×04BA Format określonej nazwy komputera jest nieprawidłowy.
0×04BB Format określonej nazwy zdarzenia jest nieprawidłowy.
0×04BC Format określonej nazwy domeny jest nieprawidłowy.
0×04BD Format określonej nazwy usługi jest nieprawidłowy.
0×04BE Format określonej nazwy sieci jest nieprawidłowy.
0×04BF Format określonej nazwy udziału sieciowego jest nieprawidłowy.
0×04C0 Format określonego hasła jest nieprawidłowy.
0×04C1 Format określonej nazwy komunikatu jest nieprawidłowy.
0×04C2 Format określonego miejsca docelowego komunikatu jest nieprawidłowy.
0×04C3 Podane uwierzytelnienia kolidują istniejącym zestawem uwierzytelnień.
0×04C4 Wykonano próbę ustanowienia sesji z serwerem sieci lecz jest już zbyt wiele
ustanowionych sesji dla tego serwera.
0×04C5 Nazwa domeny grupy roboczej jest już w użyciu przez inny komputer w sieci.
0×04C6 Brak sieci lub nie została uruchomiona.
0×04C7 Operacja została anulowana przez użytkownika.
0×04C8 Żądana operacja nie może być wykonana na pliku z otwartą sekcją odwzorowania
użytkownika.
0×04C9 Zdalny system odrzucił połączenie sieciowe.
0×04CA Połączenie sieciowe zostało bezpiecznie zamknięte.
0×04CB Z punktem końcowym transportu sieciowego jest już skojarzony adres.
0×04CC Adres nie został jeszcze skojarzony z punktem końcowym sieci.
0×04CD Próbowano wykonać operację na nieistniejącym połączeniu sieciowym.
0×04CE Próbowano wykonać nieprawidłową operację na aktywnym połączeniu sieciowym.
0×04CF Zdalna sieć jest nieosiągalna za pomocą transportu.
0×04D0 Zdalny system jest nieosiągalny za pomocą transportu.
0×04D1 Zdalny system nie obsługuje protokołu transportu.
0×04D2 Nie działa żadna usługa w docelowym punkcie końcowym sieci ani w zdalnym
systemie.
0×04D3 Żądanie zostało przerwane.
0×04D4 Połączenie sieciowe zostało przerwane przez system lokalny.
0×04D5 Operacja nie mogła być pomyślnie zakończona. Należy powtórzyć próbę.
0×04D6 Ustanowienie połączenia z serwerem jest niemożliwe z powodu wyczerpania limitu
jednoczesnych połączeń dla tego konta.
0×04D7 Próbowano zalogować się w porze dnia niedozwolonej dla tego konta.
0×04D8 Konto nie ma uprawnień do logowania z tej stacji.
0×04D9 Adres sieciowy nie mógł być użyty do żądanej operacji.
0×04DA Obsługa jest już zarejestrowana.
0×04DB Określona obsługa nie istnieje.
0×04DC Żądana operacja nie została wykonana ponieważ nie potwierdzono tożsamości
użytkownika.
0×04DD Żądana operacja nie została wykonana ponieważ użytkownik nie zalogował się do
sieci. Określona usługa nie istnieje.
0×04DE Powrót wymagający, aby dzwoniący kontynuował bieżącą pracę.
0×04DF Wykonano próbę wykonania operacji inicjalizacji gdy inicjalizacja została już
wykonana.
0×04E0 Brak dalszych urządzeń lokalnych.
0×0514 Nie wszystkie wywoływane uprawnienia są przypisane wywołującemu.
0×0515 Nie zostały wykonane pewne odwzorowania między nazwami kont i numerami ID
zabezpieczenia.
0×0516 Dla tego konta nie ustawiono żadnych specjalnych ograniczeń.
0×0517 Brak klucza szyfrowania. Został zwrócony dobrze znany klucz szyfrowania.
0×0518 Hasło NT jest zbyt złożone aby mogło być przekształcone na hasło Menedżera LAN.
Zwrócone hasło Menedżera LAN jest pustym ciągiem (NULL).
0×0519 Poziom sprawdzania jest nieznany.
0×051A Wskazuje, że dwa poziomy przeglądania są niezgodne.
0×051B Ten numer ID zabezpieczenia nie może być przypisany jako właściciel tego obiektu.
0×051C Ten numer ID zabezpieczenia nie może być przypisany jako grupa podstawowa
obiektu.
0×051D Wykonano próbę operacji na uosobieniu tokena przez wątek, który obecnie nie
uosabia klienta.
0×051E Wyłączenie grupy jest niemożliwe.
0×051F Nie ma obecnie dostępnych serwerów logowania do obsługi żądania logowania.
0×0520 Określona sesja logowania nie istnieje. Być może została już zakończona.
0×0521 Określony przywilej nie istnieje.
0×0522 Klient nie ma wymaganego przywileju.
0×0523 Podana nazwa nie jest prawidłowo sformułowaną nazwą konta.
0×0524 Określony użytkownik już istnieje.
0×0525 Określony użytkownik nie istnieje.
0×0526 Określona grupa już istnieje.
0×0527 Określona grupa nie istnieje.
0×0528 Określone konto użytkownika jest już członkiem określonej grupy albo określona
grupa nie może być usunięta ponieważ zawiera ona członka.
0×0529 Określone konto użytkownika nie jest członkiem określonego konta grupowego.
0×052A Ostatnie pozostałe konto administracyjne nie może być wyłączone ani usunięte.
0×052B Aktualizacja hasła jest niemożliwa. Wartość podana jako bieżące hasło jest
nieprawidłowa.
0×052C Aktualizacja hasła jest niemożliwa. Wartość podana jako nowe hasło zawiera
wartości niedopuszczalne w hasłach.
0×052D Aktualizacja hasła jest niemożliwa ponieważ została naruszona zasada aktualizacji
hasła.
0×052E Nieudane logowanie: nieznana nazwa użytkownika lub nieprawidłowe hasło.
0×052F Nieudane logowanie: ograniczenie konta użytkownika.
0×0530 Nieudane logowanie: przekroczenie ograniczenia czasu logowania.
0×0531 Nieudane logowanie: użytkownik nie ma zezwolenia na logowanie się w tym
komputerze.
0×0532 Nieudane logowanie: określone hasło konta wygasło.
0×0533 Nieudane logowanie: konto jest obecnie wyłączone.
0×0534 Nie zostało wykonane odwzorowanie między nazwami kont a numerami ID
zabezpieczenia.
0×0535 Wystąpiło za dużo równoczesnych żądań identyfikatorów lokalnych użytkowników
(LUID).
0×0536 Brak dalszych identyfikatorów użytkowników lokalnych (LUID).
0×0537 Podrzędna część numeru ID zabezpieczenia jest nieodpowiednia dla tego
szczególnego przypadku.
0×0538 Struktura listy kontroli dostępu (ACL) jest nieprawidłowa.
0×0539 Struktura numeru ID zabezpieczenia jest nieprawidłowa.
0×053A Struktura deskryptora zabezpieczenia jest nieprawidłowa.
0×053C Dziedziczona lista kontroli dostępu (ACL) lub wprowadzenie kontroli dostępu (ACE)
nie mogło być zbudowane.
0×053D Serwer jest obecnie wyłączony.
0×053E Serwer jest obecnie włączony.
0×053F Podana wartość była nieodpowiednia dla identyfikatora uprawnień.
0×0540 Brak dostępnej pamięci do aktualizacji informacji o zabezpieczeniach.
0×0541 Określone atrybuty są nieprawidłowe lub niezgodne z atrybutami dla grupy jako
całości.
0×0542 Nie został podany poziom uosobienia albo podany poziom jest nieprawidłowy.
0×0543 Otwarcie tokena o anonimowym poziomie zabezpieczenia jest niemożliwe.
0×0544 Żądana klasa informacji sprawdzania była nieprawidłowa.
0×0545 Typ tokena jest nieodpowiedni dla dokonanej próby jego użycia.
0×0546 Niemożliwe jest wykonanie operacji zabezpieczenia na obiekcie, który nie ma
przypisanego zabezpieczenia.
0×0547 Wskazuje, że nie było kontaktu z serwerem Windows NT albo, że obiekty w domenie
były chronione tak, że wyszukanie niezbędnej informacji było niemożliwe.
0×0548 Menedżer zabezpieczenia kont (SAM) lub lokalny serwer zarządzania
zabezpieczeniem (LSA) był w nieprawidłowym stanie do wykonania operacji zabezpieczenia.
0×0549 Domena była w nieodpowiednim stanie do wykonania operacji zabezpieczenia.
0×054A Ta operacja jest dozwolona tylko dla podstawowego kontrolera domeny.
0×054B Określona domena nie istnieje.
0×054C Określona domena już istnieje.
0×054D Wykonano próbę przekroczenia limitu liczby domen na serwer.
0×054E Wykonanie żądanej operacji jest niemożliwe ponieważ wystąpiła katastrofalna awaria
nośnika lub uszkodzenie struktury danych na dysku.
0×054F Baza danych zabezpieczenia kont zawiera wewnętrzną niezgodność.
0×0550 Ogólne typy dostępu były zawarte w masce dostępu, która powinna być już
odwzorowana na typy nie-ogólne.
0×0551 Niepoprawny format deskryptora zabezpieczenia (absolutny lub auto-relatywny).
0×0552 Żądana akcja jest ograniczona w użyciu tylko przez procesy logowania. Proces
wywołujący nie został zarejestrowany jako proces logowania.
0×0553 Uruchomienie nowej sesji logowania z numerem ID, który już jest w użyciu jest
niemożliwe.
0×0554 Określony pakiet potwierdzenia tożsamości jest nieznany.
0×0555 Sesja logowania nie jest w stanie zgodnym z żądaną operacją.
0×0556 Numer ID sesji logowania jest już w użyciu.
0×0557 Żądanie logowania zawierało nieprawidłowy typ wartości logowania.
0×0558 Dopóki dane są odczytywane z nazwanego potoku, niemożliwe jest uosobienie
poprzez ten potok.
0×0559 Stan transakcji poddrzewa rejestru jest niezgodny z żądaną operacją.
0×055A Wykryto uszkodzenie wewnętrznego zabezpieczenia bazy danych.
0×055B Wykonanie tej operacji na wbudowanych kontach jest niemożliwe.
0×055C Wykonanie tej operacji na tej wbudowanej grupie specjalnej jest niemożliwe.
0×055D Wykonanie tej operacji na tym wbudowanym specjalnym użytkowniku jest
niemożliwe.
0×055E Użytkownik nie może być usunięty z grupy ponieważ grupa jest obecnie podstawową
grupą użytkowników.
0×055F Token jest już w użyciu jako token podstawowy.
0×0560 Określona grupa lokalna nie istnieje.
0×0561 Określona nazwa konta nie jest członkiem grupy lokalnej.
0×0562 Określona nazwa konta jest już członkiem grupy lokalnej.
0×0563 Określona grupa lokalna już istnieje.
0×0564 Nieudane logowanie: użytkownikowi nie przyznano żądanego typu logowania w tym
komputerze.
0×0565 Została przekroczona maksymalna liczba sekretów, które mogą być przechowywane
w pojedynczym systemie.
0×0566 Długość sekretu przekracza maksymalną dopuszczalną wartość.
0×0567 Baza danych lokalnego zabezpieczenia zawiera wewnętrzną niezgodność.
0×0568 Podczas próby logowania kontekst zabezpieczenia użytkownika zakumulował za
dużo numerów ID zabezpieczenia.
0×0569 Nieudane logowanie: użytkownikowi nie przyznano żądanego typu logowania w tym
komputerze.
0×056A Do zmiany hasła użytkownika konieczne jest krzyżowo zaszyfrowane hasło.
0×056B Dodanie do grupy lokalnej nowego członka nie było możliwe, ponieważ ten członek
nie istnieje.
0×056C Dodanie do grupy lokalnej nowego członka nie było możliwe, ponieważ ten członek
ma zły typ konta.
0×056D Określono za dużo numerów ID zabezpieczenia.
0×056E Do zmiany tego hasła użytkownika konieczne jest krzyżowo

0×056F Wskazuje, że ACL nie zawiera możliwych do dziedziczenia elementów
0×0570 Plik lub katalog jest uszkodzony i nieczytelny.
0×0571 Struktura dysku jest uszkodzona i nieczytelna.
0×0572 Brak klucza sesji użytkownika dla określonej sesji logowania.
0×0573 Usługa, do której próbujesz dostępu, ma licencję tylko na określoną liczbę połączeń.
Nie można zwiększyć liczby połączeń, gdyż istnieje już tyle połączeń, ile usługa może
zaakceptować.
0×0578 Nieprawidłowe dojście okna.
0×0579 Nieprawidłowe dojście menu.
0×057A Nieprawidłowe dojście kursora.
0×057B Nieprawidłowe dojście tabeli przyśpieszacza.
0×057C Nieprawidłowe dojście mechanizmu przechwytywania.
0×057D Nieprawidłowe dojście do struktury wielooknowej.
0×057E Utworzenie okna podrzędnego najwyższego poziomu jest niemożliwe.
0×057F Znalezienie okna klasy okna jest niemożliwe.
0×0580 Nieprawidłowe okno, należy ono do innego wątku.
0×0581 Klawisz przyśpieszający jest już zarejestrowany.
0×0582 Klasa już istnieje.
0×0583 Klasa nie istnieje.
0×0584 Klasa ma wciąż otwarte okna.
0×0585 Nieprawidłowy indeks.
0×0586 Nieprawidłowe dojście ikony.
0×0587 Używane są słowa prywatnego okna DIALOG.
0×0588 Identyfikator pola listy nie został znaleziony.
0×0589 Nie znaleziono symboli wieloznacznych.
0×058A Wątek nie ma otwartego Schowka.
0×058B Klawisz przyśpieszający nie jest zarejestrowany.
0×058C Okno nie jest prawidłowym oknem dialogu.
0×058D Numer ID elementu sterującego nie został znaleziony.
0×058E Nieprawidłowy komunikat do pola kombi ponieważ nie ma ono edycyjnego elementu
sterującego.
0×058F Okno nie jest polem kombi.
0×0590 Wysokość musi być mniejsza niż 256.
0×0591 Nieprawidłowe dojście kontekstu urządzenia (DC).
0×0592 Nieprawidłowy typ procedury haka.
0×0593 Nieprawidłowa procedura haka.
0×0594 Ustawienie nie-lokalnego haka bez dojścia modułu jest niemożliwe.
0×0595 Ta procedura haka może być ustawiona tylko globalnie.
0×0596 Procedura haka dziennika jest już zainstalowana.
0×0597 Procedura haka nie jest zainstalowana.
0×0598 Nieprawidłowy komunikat dla pola listy z pojedynczym wyborem.
0×0599 Polecenie LB_SETCOUNT przesłane do pola listy non-lazy.
0×059A To pole listy nie obsługuje znaków tabulacji.
0×059B Zniszczenie obiektu utworzonego przez inny wątek jest niemożliwe.
0×059C Okna podrzędne nie mogą mieć menu.
0×059D Okno nie ma menu systemowego.
0×059E Nieprawidłowy styl okna komunikatu.
0×059F Nieprawidłowy parametr systemowy (SPI_*).
0×05A0 Ekran jest już zablokowany.
0×05A1 Wszystkie dojścia okien w strukturze o wielu pozycjach okien muszą mieć to samo
okno nadrzędne.
0×05A2 Okno nie jest oknem podrzędnym.
0×05A3 Nieprawidłowe polecenie GW_*.
0×05A4 Nieprawidłowy identyfikator wątku.
0×05A5 Przetwarzanie komunikatu z okna, które nie jest oknem interfejsu wielokrotnego
dokumentu (MDI) jest niemożliwe.
0×05A6 Menu wyskakujące jest już aktywne.
0×05A7 Okno nie ma pasków przewijania.
0×05A8 Zakres paska przewijania nie może być większy niż 0×7FFF.
0×05A9 Pokazanie lub usunięcie okna określoną metodą jest niemożliwe.
0×05AA Brak zasobów systemu do zakończenia żądanej usługi.
0×05AB Brak zasobów systemu do zakończenia żądanej usługi.
0×05AC Brak zasobów systemu do zakończenia żądanej usługi.
0×05AD Brak zasobów do zakończenia żądanej usługi.
0×05AE Brak zasobów do zakończenia żądanej usługi.
0×05AF Plik stronicowania jest za mały do zakończenia tej operacji.
0×05B0 Nie odnaleziono elementu menu.
0×05DC Plik rejestru zdarzeń jest uszkodzony.
0×05DD Obsługa rejestrowania zdarzeń nie mogła być uruchomiona ponieważ było
niemożliwe otwarcie rejestru zdarzeń.
0×05DE Plik rejestru zdarzeń jest pełny.
0×05DF Plik rejestru zdarzeń zmienił się między odczytami.
0×06A4 Powiązanie ciągu jest nieprawidłowe.
0×06A5 Dojście powiązania jest nieprawidłowego typu.
0×06A6 Dojście powiązania jest nieprawidłowe.
0×06A7 Sekwencja protokołu RPC nie jest obsługiwana.
0×06A8 Sekwencja protokołu RPC jest nieprawidłowa.
0×06A9 Uniwersalny, unikatowy identyfikator ciągu (UUID) jest nieprawidłowy.
0×06AA Format punktu końcowego jest nieprawidłowy.
0×06AB Adres sieciowy jest nieprawidłowy.
0×06AC Nie znaleziono punktu końcowego.
0×06AD Wartość dopuszczalnego czasu jest nieprawidłowa.
0×06AE Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) nie został znaleziony.
0×06AF Uniwersalny, unikatowy identyfikator obiektu (UUID) został już zarejestrowany.
0×06B0 Typ uniwersalnego, unikatowego identyfikatora (UUID) został już zarejestrowany.
0×06B1 Serwer RPC już oczekuje wywołania.
0×06B2 Nie zarejestrowano żadnych sekwencji protokołu.
0×06B3 Serwer RPC nie oczekuje wywołania.
0×06B4 Typ menedżera jest nieznany.
0×06B5 Interfejs jest nieznany.
0×06B6 Brak powiązań.
0×06B7 Nie ma sekwencji protokołów.
0×06B8 Utworzenie punktu końcowego jest niemożliwe.
0×06B9 Do wykonania tej operacji jest dostępnych za mało zasobów.
0×06BA Serwer RPC jest niedostępny.
0×06BB Serwer RPC jest zbyt zajęty, aby wykonać tę operację.
0×06BC Opcje sieciowe są nieprawidłowe.
0×06BD W tym wątku nie ma aktywnego wywołania zdalnej procedury.
0×06BE Zdalne wywołanie procedury nie udało się.
0×06BF Zdalne wywołanie procedury nie udało się i nie zostało wykonane.
0×06C0 Wystąpił błąd protokołu zdalnego wywołania procedury (RPC).
0×06C2 Składnia transferu nie jest obsługiwana przez serwer RPC.
0×06C4 Typ uniwersalnego, unikatowego identyfikatora (UUID) nie jest obsługiwany.
0×06C5 Etykietka jest nieprawidłowa.
0×06C6 Granice tablicy są nieprawidłowe.
0×06C7 Powiązanie nie zawiera nazwy wprowadzania.
0×06C8 Składnia nazwy jest nieprawidłowa.
0×06C9 Składnia nazwy nie jest obsługiwana.
0×06CB Brak dostępnych adresów sieciowych do utworzenia uniwersalnego unikatowego
identyfikatora (UUID).
0×06CC Punkt końcowy jest duplikatem.
0×06CD Typ legalizacji jest nieznany.
0×06CE Maksymalna liczba wywołań jest za mała.
0×06CF Ciąg jest za długi.
0×06D0 Sekwencja protokołu RPC nie została znaleziona.
0×06D1 Numer procedury jest poza zakresem.
0×06D2 Powiązanie nie zawiera żadnych informacji legalizacji.
0×06D3 Usługa sprawdzania tożsamości jest nieznana.
0×06D4 Poziom sprawdzania tożsamości jest nieznany.
0×06D5 Kontekst zabezpieczenia jest nieprawidłowy.
0×06D6 Usługa autoryzacji jest nieznana.
0×06D7 Wprowadzona informacja jest nieprawidłowa.
0×06D8 Punkt końcowy serwera nie może wykonać operacji.
0×06D9 Nie ma więcej dostępnych punktów końcowych z programu odwzorowania punktów
końcowych.
0×06DA Żadne interfejsy nie zostały wyeksportowane.
0×06DB Nazwa wprowadzonej informacji jest niekompletna.
0×06DC Opcja wersji jest nieprawidłowa.
0×06DD Nie ma więcej członków.
0×06DE Nie ma nic do cofnięcia eksportowania.
0×06DF Interfejs nie został znaleziony.
0×06E0 Wprowadzona informacja już istnieje.
0×06E1 Wprowadzona informacja nie została znaleziona.
0×06E2 Obsługa nazw jest niedostępna.
0×06E3 Rodzina adresów sieciowych jest nieprawidłowa.
0×06E4 Żądana operacja nie jest obsługiwana.
0×06E5 Nie jest dostępny kontekst zabezpieczenia umożliwiający uosobienie.
0×06E6 Wystąpił błąd wewnętrzny w procedurze zdalnego wywołania (RPC).
0×06E7 Serwer RPC próbował wykonać dzielenie liczby całkowitej przez zero.
0×06E8 W serwerze RPC wystąpił błąd adresowania.
0×06E9 Operacja zmiennoprzecinkowa serwera RPC spowodowała dzielenie przez zero.
0×06EA Niedomiar (underflow) zmiennoprzecinkowy wystąpił w serwerze RPC.
0×06EB Nadmiar (overflow) zmiennoprzecinkowy wystąpił na serwerze RPC.
0×06EC Lista serwerów RPC dostępnych do powiązania autodojść została wyczerpana.
0×06ED Otwarcie pliku tablicy translacji znaków jest niemożliwe.
0×06EE Plik zawierający tablicę translacji znaków ma mniej niż 512 bajtów.
0×06EF Dojście z zerowym kontekstem (null context handle) zostało przekazane od klienta
do hosta w czasie zdalnego wywołania procedury.
0×06F1 Dojście kontekstu zmieniło się podczas procedury zdalnego wywołania.
0×06F2 Dojścia powiązania przekazane do zdalnego wywołania procedury nie odpowiadają
sobie.
0×06F3 Procedura wejścia nie może uzyskać dojścia do zdalnego wywołania procedury.
0×06F4 Wskaźnik zerowego odwołania (null reference pointer) został przekazany do
procedury wejścia.
0×06F5 Wartość zliczona jest poza zakresem.
0×06F6 Liczba bajtów jest za mała.
0×06F7 Procedura wejścia odebrała błędne dane.
0×06F8 Podany bufor użytkownika jest nieodpowiedni dla żądanej operacji.
0×06F9 Nie rozpoznany nośnik dysku. Może być nie sformatowany.
0×06FA Stacja robocza nie ma sekretu powierniczego.
0×06FB Baza danych SAM w serwerze Windows NT nie ma konta komputerowego dla
związku powierniczego tej stacji roboczej.
0×06FC Nie udały się powiernicze relacje między domeną podstawową a domeną podrzędną.
0×06FD Nie udały się powiernicze relacje między tą stacją roboczą a domeną podstawową.
0×06FE Logowanie w sieci nie udało się.
0×06FF Zdalne wywołanie procedury jest już w toku dla tego wątku.
0×0700 Wykonano próbę zalogowania lecz sieciowa usługa logowania nie została
uruchomiona.
0×0701 Konto użytkownika wygasło.
0×0702 Program przeadresowujący jest w użyciu i nie może być usunięty z pamięci.
0×0703 Określony sterownik drukarki jest już zainstalowany.
0×0704 Określony port jest nieznany.
0×0705 Sterowniki drukarki jest nieznany.
0×0706 Procesor wydruku jest nieznany.
0×0707 Określony plik rozdzielający jest nieprawidłowy.
0×0708 Określony priorytet jest nieprawidłowy.
0×0709 Nazwa drukarki jest nieprawidłowa.
0×070A Drukarka już istnieje.
0×070B Polecenie drukarki jest nieprawidłowe.
0×070C Określony typ danych jest nieprawidłowy.
0×070D Określone środowisko jest nieprawidłowe.
0×070E Nie ma więcej powiązań.
0×070F Użyte konto jest międzydomenowym kontem powierniczym. Aby uzyskać dostęp do
tego serwera użyj globalnego lub lokalnego konta użytkownika.
0×0710 Użyte konto jest kontem komputera. Aby uzyskać dostęp do tego serwera użyj
globalnego lub lokalnego konta użytkownika.
0×0711 Użyte konto jest kontem powierniczym serwera. Aby uzyskać dostęp do tego serwera
użyj globalnego lub lokalnego konta użytkownika.
0×0712 Nazwa lub numer ID (SID) określonej domeny jest niezgodny z informacją
powierniczą dla tej domeny.
0×0713 Serwer jest w użyciu i nie może być usunięty z pamięci.
0×0714 Określony plik obrazu nie zawierał sekcji zasobów.
0×0715 Określony typ zasobu nie może być znaleziony w pliku obrazu.
0×0716 Określona nazwa zasobu nie może być znaleziona w pliku obrazu.
0×0717 Określony numer ID języka zasobu nie może być znaleziony w pliku obrazu.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena