W dzisiejszym świecie bardzo ważną instytucją, która ułatwia obrót pieniądza na rynku, jest bank. Jest to zasadniczo przedsiębiorstwo, którego zadaniem jest gromadzenie pieniędzy, ich inwestowanie, prowadzenie operacji finansowych, a także udzielanie kredytu.

Data dodania: 2010-05-14

Wyświetleń: 3014

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ludzie, którzy uważają, iż bank to nowoczesny „twór" świata są w grubym błędzie. Bowiem początki powstania przedsiębiorstwa na wzór współczesnego banku można datować na schyłek średniowiecza. To właśnie w tym okresie miała miejsce zmiana mentalności ludzi, rozwinięcie się szlaków handlowych oraz poszukiwanie nowych rynków zbytu. Niestety, jak to w życiu bywa, podróże w celach zarobkowych były bardzo niebezpieczne. Kupcy bali się wybierać na podboje nowych rynków, bali się nosić przy sobie cenne przedmioty, a przede wszystkim pieniądze. Ten fakt był wystarczająco mocnym impulsem, aby pewna grupa ludzi - w zamian za niewielkie pieniądze - przechowywała majątek handlarza. On dostawał specjalny dokument, który mógł wymienić w innym kraju za pieniądze. I koło się zamyka. Dziś oczywiście bank ma nieco inny wymiar, a jego działalność w o wiele mocniejszy sposób daje się we znaki ludziom. Obecnie banki wykonują trzy rodzaje operacji. Pierwsza z nich to kategoria bierna - polega na gromadzeniu środków pieniężnych, druga to kategoria czynna - polega na udzielaniu kredytów. Natomiast ostatni rodzaj operacji to kategoria usługowa - są to czynności wykonywane przez banki na zlecenie klienta. Niektórzy zapytają w jaki sposób ta instytucja zarabia na siebie? Otóż banki zarabiają na odsetkach od kredytów, na prowizjach oraz opłatach pobieranych za wykonanie danej operacji. Najważniejszym bankiem jest zawsze bank centralny. W Polsce jest to Narodowy Bank Polski. Ma on szczególne przywileje ze względu na powagę działań., jakie ten bank musi podejmować. A dlaczego to przedsiębiorstwo ma takie ważne znaczenie? Ponieważ umożliwia bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych, pozwala na ich gromadzenie oraz przechowywanie, pozwalają na rozwój innych firm (poprzez udzielanie kredytów) oraz na profesjonalne inwestowanie.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena