Osoby, które wybierają otwarty fundusz emerytalny za pośrednictwem Internetu kierują się racjonalnymi przesłankami - stopą zwrotu oraz wielkością aktywów funduszu.

Data dodania: 2009-12-01

Wyświetleń: 1780

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Taki wniosek można wyciągnąć na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę Prego SA, właściciela serwisu www.pregofinance.pl. Użytkownicy serwisu mają możliwość porównania wszystkich funduszy emerytalnych oraz zapisania się do wybranego OFE online.

Najważniejszym kryterium wyboru funduszu przez Internautów są wyniki inwestycyjne osiągane przez OFE, dotyczy to w szczególności wyników w długim okresie. Okazuje się, że prawie 80% Internautów wybrało fundusze, które osiągnęły stopę zwrotu wyższą od średniej.

Najchętniej wybierany przez Internautów fundusz emerytalny to ING OFE, który łączy bardzo dobre wyniki inwestycyjne (druga pozycja pod względem stopy zwrotu od początku działalności) z dużą wartością aktywów, pozwalającą mu pobierać niższe opłaty za zarządzanie aktywami. Fundusz ten wybrało 25,1% klientów Prego Finance.

Na drugim miejscu uplasował się Generali z wynikiem 19,2%. Generali OFE systematycznie poprawia wyniki inwestycyjne, odznacza się też dużą stabilnością osiąganych wyników. Trzecią pozycję zajął PZU OFE (17%). Na czwartym miejscu uplasował się AVIVA OFE(15,4%) - fundusz o największych aktywach, aczkolwiek gorzej radzący sobie pod względem wyników inwestycyjnych (dziewiąta pozycja pod względem stopy zwrotu od początku działalności).

14,6% osób wybrało OFE Polsat, czyli fundusz o najmniejszych aktywach, ale pokazujący od dłuższego czasu najlepsze wyniki inwestycyjne. Jednocześnie jest to fundusz, który nie prowadzi agresywnej kampanii reklamowej. To dowód na to, że OFE mogą skutecznie konkurować o klientów wynikami, a nie tylko wielkością sieci sprzedaży czy liczbą akwizytorów.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena