Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii (Home Office) od wielu lat bardzo poważnie podchodzi do zagadnień systemowych telewizji dozorowej. Jest autorem słynnego Rotakina - tablicy testowej służącej do kontroli jakości obrazów z kamer CCTV.

Data dodania: 2009-11-30

Wyświetleń: 2333

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wielkiej Brytanii (Home Office) od wielu lat bardzo poważnie podchodzi do zagadnień systemowych telewizji dozorowej. Jest autorem słynnego Rotakina - tablicy testowej służącej do kontroli jakości obrazów z kamer CCTV.

W związku z rozwojem systemów wideo, wysłużony (stworzony w 1989 r.) biało-czarny Rotakin staje się coraz częściej bezużyteczny. Dlatego zdecydowano się rozwinąć zakres testów obrazu wideo. Prototyp unowocześnionego podejścia obejmuje test identyfikacji osób, odczytywanie napisów, test kolorów oraz, znany z Rotakina i innych popularnych testów, test rozdzielczości. Naturalnym jest, że wraz z rozwojem techniki monitorowania należy rozwijać techniki testowania coraz to wyższej jakości obrazów. Dlatego wydaje się, że w niedługim czasie, przed oddawaniem systemów, przeprowadzane będą testy przy użyciu właśnie tego testera.
Test identyfikacyjny osoby polega no pokazywaniu wybranej twarzy z zestawu i próbie rozpoznania jej przez operatora na tablicy zawierającej zestaw dziewięciu podobnych twarzy.

twarze

Tablica do identyfikacji osób
(źródło: HOSDB)

Test odczytu tekstu podobny jest do poprzedniego, jednak zamiast twarzy znajduje się zestaw liter o rozmiarach znaków tablicy rejestracyjnej.

litery

Tablica do identyfikacji tekstu
(źródło: HOSDB)

Test kolorów - tym razem operator odnajduje na tablicy kolor najbardziej podobny do tego, który widzi na ekranie.

kolory

Tablica do identyfikacji kolorów
(źródło: HOSDB)

Test rozdzielczości zawiera białe pasy (poziome, pionowe, ukośne) na czarnym tle. Im mniejsze paski można odróżnić, znaczy to, że rozdzielczość obrazu jest większa.

rozdzielczości

Tablica rozdzielczości
(źródło: HOSDB)

Licencja: Creative Commons
0 Ocena