Kredyt hipoteczny, to kredyt budowlano-mieszkaniowy lub   mieszkaniowy, którego celem jest sfinansowanie budowy bądź zakupu domu,   mieszkania, działki lub innej nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym.

Data dodania: 2009-11-18

Wyświetleń: 1973

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

 Zabezpieczeniem kredytu jest ustanowiona hipoteka na nieruchomości. Kredyt hipoteczny jest kredytem długoterminowym. Ma charakter inwestycyjny. Zapis hipoteczny, czyli hipoteka powstaje przez wpis do księgi wieczystej nieruchomości, prowadzonej przez sądy rejonowe. Przed udzieleniem kredytu bank analizuje wstępne inwestycje zamierzone przez kredytobiorcę pod kątem realności przewidywanych efektów ekonomicznych.

Głównym założeniem wprowadzenia ubezpieczeń kredytów hipotecznych miało być umożliwienie osobom nie dysponującym wysokim wkładem własnym (którego nieraz wymagano na poziomie 20-25% wartości kredytu) wzięcie kredytu. Wdrożenie takiego produktu zapewniło wielu osobom możliwość zakupu mieszkania i potrafiło pobudzić rynek kredytów hipotecznych nawet w czasach wysokiej inflacji cen mieszkań.

System finansowania nieruchomości ma kluczowe znaczenie dla dynamicznego wzrostu gospodarki na rynkach rozwijających się, a finansowanie nieruchomości związane jest zawsze z ryzykiem. W wydanej już w 2004 roku przez Związek Banków Polskich książce pt. Ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych, Krzysztof Jajuga i Zbigniew Krysiak piszą, że jednym z istotnych elementów zarządzania ryzykiem kredytowym jest kontrolowanie, limitowanie i ograniczanie wielkości ryzyka przejmowanego przez bank. Kluczową sprawą w takiej sytuacji jest wykorzystanie różnych instrumentów, narzędzi i technik prowadzących do limitowania ryzyka na poziomie akceptowalnym przez instytucję kredytową.

Jednym ze sposobów dodatkowego zabezpieczania może być ubezpieczenie wkładu własnego, skutkujące zmniejszaniem ryzyka. W celu nie ograniczania klientom dostępu do kredytów przy ryzyku przekraczającym możliwości kapitałowe banku, wprowadza się sprzedaż ryzyka do firmy ubezpieczeniowej. Transfer ryzyka do innej instytucji finansowej odbywać się może na etapie udzielania kredytu, jak również w dalszych etapach, w procesie sekurytyzacji lub dodatkowego ubezpieczania.

Autor: vincentos

Licencja: Creative Commons
0 Ocena