Od czego zacząć jesli podoba sie nam nieruchomość i chcemy ja nabyć. Co to jest stan prawny nieruchomości?

Data dodania: 2007-06-10

Wyświetleń: 5001

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 1

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

1 Ocena

Licencja: Creative Commons

Mówiąc nieruchomość przywołujemy w myślach konkretny obraz mieszkania, domu jednorodzinnego z działką, działki zabudowanej budynkami przemysłowymi czy po prostu jakiegoś obszaru niezabudowanego gruntu.
Nieruchomość zawsze jest związana z ziemią, nie można jej np.
zabrac i przenieść w inne miejsce. Dlatego kupowanie nieruchomości
polega na nabyciu praw do niej.
Np. dwa podobne do siebie domki jednorodzinne, mogą byc przedmiotem różnych praw. Jedna z tych nieruchomości to działka gruntu zabudowanadomem mieszkalnym, która jest własnością Państwa X, druga to działka gruntuzabudowana równiez domem mieszkalnym , leczdzialka jest własnościa Gminy Miasto W i pozostaje w wieczystym użytkowaniu Państwa Y, zas dom stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności i jest własnością Państwa Y.
Stan prawny nieruchomości określa nam właśnie rodzaj praw , jakie do niej przyslugują.
Jak określić stan prawny nieruchomości ?
W tym celu badamy , jakie istnieją dokumenty określające prawa do nieruchomości.
Osoba, która zechce sprzedać nam nieruchomość powinna je nam przedstawić.
Stan prawny nieruchomości ustala sie przede wszystkim na podstawie
księgi wieczystej, gdyż wpis w księdze wieczystej uzasadnia domniemanie , że ujawnione w niej prawa są wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.
Domniemanie istnieje do czasu wykreślenia wpisanego prawa.
Jest to zasada REJKOJMI KSIĄG WIECZYSTYCH.
Księgi wieczyste sa prowadzone przez sady rejonowe, własciwe wg położenia nieruchomości. Oznacza to, że jesli np. dostaniemy w spadku nieruchomość we wsi Maliny w powiecie Sadek, a sąd rejonowy znajduje sie w mieście powiatowym
Sadek, to właśnie w tym sądzie jest Wydział Ksiąg Wieczystych gdzie powinna znajdowaćsię księga wieczysta dla gospodarstwa , które otrzymaliśmy w spadku.

Licencja: Creative Commons
1 Ocena