Internet to bez wątpienia podstawowe narzędzie rekrutacji w każdym biznesie, a tworzenie stron internetowych dla osób bezrobotnych stało się dla nich skutecznym sposobem na poszukiwanie pracy. Zjawisko to otrzymało określenie networking, ponieważ pozwala na to, aby praca przyszła do kandydata sama.

Data dodania: 2009-08-21

Wyświetleń: 2930

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 4

Głosy ujemne: 2

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pozwala to osobom poszukującym pracy na ujawnienie się w społeczności internetowej i umożliwia otrzymywanie ofert od potencjalnych pracodawców.

Częstą praktyka jest tez przekazywanie potencjalnym pracodawcom informacji o sobie poprzez zaistnienie w społeczności internetowo - networkingowej. Wystarczy zamieścić na portalach biznesowych swoją aplikację, aby korzystać z tej dogodnej formy komunikacji w obszarze zawodowym. Po zalogowaniu kandydat może otrzymywać oferty pracy odpowiadające swojemu profilowi i doświadczeniu, ale czasem zapominają o pewnej ważnej rzeczy. Otóż konieczne jest umieszczenie przez kandydata w treści aplikacji danych kontaktowych - e-maila i/lub telefonu komórkowego, bez których kontakt jest niemożliwy.

Nie trudno zauważyć, że tworzenie stron internetowych dla osób poszukujących pracy stało się bardzo popularne w Polsce. Nasze projekty w niczym nie różnią się od swoich anglojęzycznych odpowiedników, wręcz zawierają dodatkowe funkcjonalności. Można na nich bezpośrednio kontaktować się z użytkownikami, a także uczestniczyć w różnego rodzaju forach poświęconych pracy, grupom zawodowym, a także zainteresowaniom pozazawodowym. Ciekawe rozwiązanie to połączenie strony www z ofertami pracy - pozwala to na bardzo łatwe wyszukiwanie interesujących ofert. 

Nowoczesne tworzenie stron internetowych z ofertami pracy stwarza także duże możliwości dla pracodawców - bazy CV powstające na vortalach branży HR są dla nich dużym udogodnieniem, nawet mimo opłat, które muszą ponieść za korzystanie z serwisów. Mogą oni przeglądać aplikacje czy briefy kwalifikacji kandydatów, a przez to szybko i wygodnie otrzymać szeroką, wyjściową bazę. Przybywa kandydatów poszukujących pracy online, a oprócz tego, że wyszukują informacje, sami je tworzą i komunikują się między sobą. Dzięki temu rośnie liczba więzi między ludźmi oraz interakcji zachodzących w wirtualnej przestrzeni.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena