Budownictwo jest jednym z najszybciej rozwijających się działań człowieka będących elementem inżynierii lądowej. Na przestrzeni lat techniki stawiania budynków, ich modernizacji, a także style budowlane, maszyny, i materiały zmieniły się.

Data dodania: 2009-08-14

Wyświetleń: 2658

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Budownictwo jest jednym z najszybciej rozwijających się działań człowieka będących elementem inżynierii lądowej. Na przestrzeni lat techniki stawiania budynków, ich remontowania i modernizacji, a także style budowlane, maszyny, urządzenia i materiały bardzo się zmieniły i wyewoluowały. Rozwój budownictwa, podobnie jak rozwój innych działalności służących człowiekowi ma na celu coraz lepsze zaspokajanie jego potrzeb bytowych. Współczesne budynki są coraz większe i wyższe, a także bardziej nieregularne w kształtach.

Maszyny budowlane

Wraz ze zmieniającymi się trendami w budownictwie zmieniają się również techniki budowlane. Stawienie dużych i wysokich budowli jest w dużym stopniu zmechanizowana. Wykorzystanie jedynie pracy człowieka nie pozwoliło by na realizację większości tego typu projektów. Praca człowieka pozostaje jednak w dalszym ciągu bardzo ważnym elementem. Jego rola sprowadza się do lżejszych prac takich jak montowanie elementów, wykończenie budynku, kontrola przebiegu procesu a przede wszystkim obsługa maszyn budowlanych.

Dzięki stosowaniu coraz to nowszych maszyn budowlanych możliwa jest realizacja coraz cięższych i trudniejszych zadań. Dodatkowo konkretne potrzeby budowlane przyczyniają się do udoskonalania urządzeń, a także powstawania ich nowych skuteczniejszych rodzajów. Jako jeden z wielu przykładów różnorodności rodzajów maszyn budowlanych można wymienić dźwigi budowlane. Generalnie rzecz biorąc zadaniem dźwigów jest podnoszenie i przemieszczanie różnych ładunków pomiędzy określonymi poziomami. Może to być więc przemieszczanie dużych i ciężkich elementów z jednego do drugiego punktu placu budowlanego a także podnoszenie ich na znaczne wysokości. Różnorodność potrzeb budowlanych sprawiła, że dźwigi to bardzo rozbudowana grupa urządzeń budowlanych. Zasady i cel ich zastosowania są takie same jednak. Różnica pomiędzy poszczególnymi typami dźwigów jest widoczna w poszczególnych ich aspektach technicznych. Dźwigi różnego rodzaju różnią się od siebie wysokością, konstrukcją, udźwigiem, wyciągiem ramienia oraz wielkością. Taka różnorodność pozwala dostosować konkretny typ urządzenia do potrzeb danego projektu budowlanego.

Łatwiejsze i szybsze wykonywanie prac budowlanych możliwe jest również dzięki wzajemnemu łączeniu ze sobą zalet i funkcji różnych urządzeń. Przykładem może być popularne urządzenie przeznaczone do robót ziemnych, jakim jest koparko- ładowarka. Jak sama nazwa wskazuje łączy ona w sobie funkcjonalność tradycyjnej koparki i ładowarki. Umożliwia ona zarówno wydobywanie, nabieranie, transport i rozładunek urobku przez co eliminuje konieczność wykorzystania w tym miejscu dwóch odrębnych urządzeń. Dzięki temu znacznie łatwiejsze i płynniejsze jest manewrowanie po placu budowy a praca przebiega znacznie sprawniej i szybciej.

Materiały budowlane i rozwiązania konstrukcyjne

Zmiany w trendach budowlanych są również przyczyną tworzenia nowych materiałów budowlanych, a także rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych. W opracowywaniu nowych materiałów dąży się do tego, aby możliwe było znacznie efektywniejsza ich użycie przy jednoczesnym korzyściom zarówno dla człowieka jak również dla środowiska naturalnego. Przykładowo w celu oszczędności energii cieplnej stosuje się takie rozwiązania jak szczelniejsze okna i drzwi, mniej przepuszczalne mury a także skuteczniejszą izolację zewnętrzną budynków. Niektóre rozwiązania bardzo często adaptowane są z innych dziedzin. Nowoczesne substancje do izolacji cieplnej takie jak aerożele zostały zapożyczone z technologii kosmicznej, natomiast urządzenia takie jak wymienniki powietrza z przemysłu metalurgicznego.

Współczesne rozwiązania techniczne powalają nie tylko na lepszą funkcjonalność, ale również na estetykę budynków. W znacznym stopniu wykorzystuje się obecnie szkło. Dzięki rozwojowi w jego produkcji, formowaniu czy też technikach montażu możliwe jest zastosowanie go w niemalże każdej konstrukcji. Zastosowanie coraz to nowych rozwiązań technicznych i materiałów budowlanych pozwala przede wszystkim na oszczędność, ale również umożliwia stworzenie warunków idealnych do życia i pracy człowieka przy jednoczesnym minimalnym wpływie na środowisko naturalne.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena