Dobór anten telewizji naziemnej - czynniki, od których jest zależny właściwy dobór anten. Warto wiedzieć przed przystąpieniem do zakupów, czy instalacji.

Data dodania: 2009-04-29

Wyświetleń: 3809

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Czynniki wpływające na dobór anten:

I. Odległość od nadajnika/ nadajników
II. Ilość nadajników, oraz pasma ich pracy
III. Odległość kątowa pomiędzy nadajnikami
IV. Moc nadawania danego kanału
V. Kierunkowość anteny nadajnika
VI. Polaryzacja
VII. Przeszkody na drodze antena nadajnika-antena odbiorcza
VIII.Rodzaj instalacji, do której dobieramy antenę
IX. Wpływ nadajników zakłócających

I. Odległość od nadajnika to kluczowy parametr jeśli chodzi o dobór anten. Wraz ze wzrostem odległości staje się konieczne stosowanie anten o coraz większym zysku energetycznym.

II. Ilość nadajników. Sytuacja, w której sygnał pochodzi z jednego nadajnika jest komfortem, który jednak mamy tylko w niektórych miastach: Kraków, Warszawa, Zakopane, Olsztyn. W większości miejsc w Polsce sygnał pochodzi z kilku nadajników. Musimy zatem montować większą ilość anten kierunkowych.
W przypadku dwu lub więcej nadajników nie stosujemy anten siatkowych, ponieważ duży kąt połowy mocy (około 45stopni), spowoduje nakładanie się sygnałów pochodzących z różnych anten.
Niestety odbiór z Krakowa TVN, TV4, oraz Puls jest praktycznie niemożliwy, ponieważ antena nadawcza jest kierunkowa i ustawiona w kierunku na Kraków. W tej sytuacji w Bochni montujemy dwie anteny UHF, (Kraków + Tarnów) oraz jedną antenę VHF(Kraków).

III. Odległość kątowa pomiędzy nadajnikami. Jeżeli sygnał pochodzi z kilku nadajników, to należy rozważyć czy nie uda się odebrać sygnału z nich pochodzących na mniejszej ilości anten niż ilość nadajników. Aby tego dokonać musimy przyjąć, że typowa antena kierunkowa ma kąt połowy mocy 15 stopni. Jeśli zatem odległość kątowa pomiędzy nadajnikami, w miejscu instalacji jest mniejsza lub równa 15stopni to istnieje możliwość odbioru z dwóch nadajników na jednej antenie.

IV. Moc nadawania sygnału. Programy są nadawane z różną mocą. Z tego samego nadajnika mamy często kanały nadawane z mocą 300 kW oraz 10 kW. Moc nadawanego sygnału przekłada się na zasięg. Może się wiec zdarzyć, że jedne kanały odbieramy idealnie a inne słabo, bądź w ogóle.

V. Kierunkowość anten nadajnika. Nie wszystkie anteny nadawcze mają charakterystykę dookolną. Z uwagi na powstawanie zakłóceń, nadawca często decyduje się na anteny, które nadają tylko w jedną stronę.

VI. Polaryzacja. W niektórych miejscach w Polsce sygnały są nadawane w polaryzacji
pionowej. Taka sytuacja wymusza montowanie anten w taki sposób, aby kierunek ułożenia direktorów i reflektorów był prostopadły do powierzchni ziemi. Taka sytuacja występuje zwykle dla nadajników o małej mocy (przemienników), gdzie dąży się do eliminacji wzajemnego oddziaływania nadajników. Fala z polaryzacją pionową nie zakłóca fali z polaryzacją poziomą.

VII. Przeszkody na drodze nadajnik - antena odbiorcza. Czasami zdarza się, że antena nadawcza jest przesłonięta przez inny obiekt np. góra, wysoki budynek. Może się zdarzyć sytuacja, że nie będzie możliwości odbioru kanałów naziemnych w danym miejscu, np. bardzo blisko nadajnika.

VIII. Rodzaj anten jest uzależniony od typu instalacji. Trzeba pamiętać, że jakość sygnału ulega systematycznemu pogorszeniu (maleje odstęp sygnał szum) na kolejnych etapach transmisji w instalacji. Zatem, jeżeli planujemy rozległe instalacje o duże liczbie elementów czynnych i biernych to zalecamy dobór anten z większą starannością.

IX. Kanały sąsiednie. Jeżeli nastawiamy się na odbiór z kilku kierunków, a występuje konieczność odbioru sąsiedniokanałowego, to należy pamiętać, że może wystąpić problem z odbiorem. Jeżeli poziomy sygnałów na sąsiednich kanałach będą się różnić o więcej niż 3dB, to nastąpi efekt przebijania mocniejszego kanału na słabszy.


konkurs2008_14_
Licencja: Creative Commons
0 Ocena