Szanujący się przedsiębiorca powinien pamiętać o ubezpieczeniu firmy. Nie tylko ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne ale jakże ważne ubezpieczenie oc firmy, szczególnie gdy firma funkcjonuje w branżach usług budowlanych, szeroko pojętym wykonawstwie.

Data dodania: 2009-04-26

Wyświetleń: 2104

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zakładając działalność gospodarczą należy pamiętać o wielu rzeczach. Szczególnie jeśli firma działa jako wykonawca w branżach budowlanych trzeba ubezpieczyć firmę od odpowiedzialności cywilnej wówczas można spać spokojnie.

Wiele firm ubezpieczeniowych zawiera w swojej ofercie ubezpieczenia dla firm.
Firmy występujące w panorama firm czy baza firm maja bardzo bogate oferty ubezpieczeniowe dla przedsiębiorstw.

Ubezpieczenia małego i średniego biznesu

Specyfika firm, których wartość majątku wynosi do 10 mln zł na jedną lokalizację i do 20 mln zł na wszystkie lokalizacje wymaga specjalnych rozwiązań ubezpieczeniowych. Bogate doświadczenia Allianz w obsłudze tego segmentu rynku pomogły stworzyć kompleksową i rozsądną cenowo ofertę ubezpieczeniową, która zapewnia odtworzenie majątku oraz ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

Ubezpieczenia ogniowe i techniczne

Pożar, powódź, zalanie, huragan, kradzież, niedbalstwo czy błędy pracowników - te zdarzenia mogą zagrozić ciągłości działania firmy, spowodować utratę zysku, a nawet doprowadzić do bankructwa.
Wieloletnie doświadczenie Allianz jest gwarantem jakości rozwiązań, jakie oferujemy a zatrudniani przez nas eksperci zapewniają pomoc w skonstruowaniu odpowiedniego programu ubezpieczeniowego oraz bezpłatne doradztwo w trakcie trwania ubezpieczenia.

Ubezpieczenia finansowe

Niezależnie od tego jak duża i znana jest nasza firma, startując w przetargach i podpisując różne kontrakty, zwykle potrzebuje dodatkowego uwiarygodnienia w formie gwarancji udzielonej przez towarzystwo ubezpieczeń. Gwarancja z logo Allianz Polska znacznie podnosi wiarygodność przedsiębiorcy jako partnera. Jej przedmiotem mogą być roszczenia beneficjenta wynikające z warunków kontraktu. Może też zastąpić wadium wpłacane podczas przetargu czy stanowić zabezpieczenie zapłaty długu celnego lub podatku akcyzowego.

Allianz Podatnik

Mam niewielką firmę, której obroty nie stwarzają zagrożenia pomyłką księgową – tak może myśleć wielu przedsiębiorców. Często jednak to nie podatnik się myli, lecz urzędy interpretują przepisy podatkowe na różne sposoby. Prowadzi to zwykle do powstania sporu podatkowego. W takich wypadkach warto mieć ubezpieczenie „Allianz Podatnik”, które pokryje wszystkie koszty prowadzenia sporu i wynajęcia specjalistów.

Ubezpieczenia transportowe

Allianz oferuje pełną ochronę ubezpieczeniową ładunków (cargo) przewożonych wszystkimi rodzajami transportu krajowego i międzynarodowego: morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego i żeglugi śródlądowej. Zapewniamy również ubezpieczenie OC spedytorów i przewoźników na wypadek szkód powstałych w powierzonych im przesyłkach.

Powyższe informację to tylko część oferty jaką można znaleźć wyszukując firmy ubezpieczeniowej po frazie ubezpieczenia poznań.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena