Wyobraź sobie dzisiaj siebie w roli maklera giełdowego, albo człowieka, który z tego żyje. Nie możesz powierzyć swojego losu jakimś papierkom jeśli nie znasz podstawowych pojęć!

Data dodania: 2009-04-22

Wyświetleń: 2157

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Akcje i obligacje! Co to jest?

Akcje i obligacje są podstawowymi na giełdzie warszawskiej papierami wartościowymi. Akcje to świadectwo posiadania udziału w przedsiębiorstwie ( oczywiście mając ich niewielką ilość nie możesz myśleć, że przejmiesz firmę, ale udziałowcem jesteś.) Sprzedaż akcji jest jedną z metod pozyskiwania funduszy na rozwój firmy. Posiadacz akcji ma prawo do wyboru władz spółki oraz prawo uczestnictwa w podziale majątku firmy w wypadku jej likwidacji.
Wyróżniamy akcje:

Zwykłe: Które upoważniają właściciela, proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, do stosowania w sprawach wyboru rady nadzorczej, kierunków rozwoju spółki oraz do udziału w wypracowanych zyskach.

Uprzywilejowane: typ akcji przyznawanych zazwyczaj w momencie zakładania spółki akcyjnej jej założycielom. Uprzywilejowanie akcji, określone w statucie każdej spółki, może przyjmować dwie podstawowe formy: wielokrotności głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i/lub wysokości i regularności wypłacanej dywidendy. Na jedną akcję uprzywilejowaną może przypadać na walnym zgromadzeniu kilka głosów (nie więcej jednak niż 5), dywidenda może być stała (niezależna od wielkości osiągniętego przez spółkę zysku), wyższa niż w przypadku akcji zwyczajnych i wypłacana często również za okresy, w których walne zgromadzenie nie przyzna jej akcji zwyczajnym lub spółka poniesie stratę.

Obligacje: Papiery wartościowe, emitowanie przez ,,SP’’. Najpowszechniejsze na rynku są obligacje skarbowe, czyli swego rodzaju pożyczka zaciągnięta przez ,,SP’’ u inwestorów, którymi są głównie obywatele i instytucje finansowe. W celu zachęcenie inwestorów do zakupu obligacji często sprzedawane są one po cenie niższej niż suma, na jaką opiewają. Jest to sprzedaż z tak zwanym dyskontem.

Obligacje przedsiębiorstw są dla inwestorów obciążone zwiększonym ryzykiem, grożącym utratą pieniędzy w wypadku niewypłacalności firmy, która je wyemitowała. Warto zawsze przed podjęciem decyzji sprawdzić kondycję finansową firmy.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena