Porady dla samotnych rodziców odnośnie rozliczeń podatkowych za 2008 rok

Data dodania: 2009-03-25

Wyświetleń: 1981

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Do 30 kwietnia 2009 należy złożyć roczne zeznanie podatkowe. Z tego powodu wielu samotnych rodziców wypełniając PIT za 2008 rok zastanawia się czy:

1. Alimenty należy wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym
NIE. Zgodnie z obowiązującymi od 01-01-2009 roku przepisami w pitach nie należy wykazywać alimentów otrzymanych na:

• Dzieci do 25 roku życia
• Dzieci bez względu na wiek, jeśli na to dziecko przyznany jest dodatek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna
• Alimenty otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej na inne osoby niż dzieci pod warunkiem że miesięczna kwota alimentów nie przekracza 700,00 zł

2. Kiedy mogę rozliczyć się jako samotny rodzic?

• Kiedy jesteś panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów lub osobą pozostającą w małżeństwie, jeżeli Twój małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności i…
• Kiedy faktycznie wychowujesz dziecko czyli zapewniasz stałą opiekę do uzyskania pełnego rozwoju fizycznego i psychicznego swojemu dziecku. Dziecko powinno pozostawać z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym – czyli jest ważne czy dziecko faktycznie z Tobą zamieszkuje i na czyim jest utrzymaniu oraz …
• Kiedy dziecko, które pozostaje na Twoim utrzymaniu nie ukończyło 18 lat lub nie ukończyło 25 lat pod warunkiem że się uczy w szkole lub studiuje lub dziecko niezależnie od tego ile ma lat jeśli ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny lub dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.
Ważne jest to że musisz spełnia te 3 warunki jednocześnie

3. Czy jako samotny rodzic mogę korzystać jednocześnie z 2 podatkowych przywilejów: preferencyjnego obliczenia podatku oraz ulgi prorodzinnej?

TAK. Warunki określające możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej nikogo nie wyłączają z grupy osób mogących skorzystać z tego przywileju. A skoro coś nie jest zabronione, to jest dozwolone. Na marginesie dodam że ulga na dziecko w rozliczeniu za 2008 r. wynosi 1173,70 zł, a niewykorzystane nadwyżki nie przechodzą na następny rok podatkowy.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena