wspólnota mieszkaniowa

Powstanie wspólnoty mieszkaniowej

Powstanie wspólnoty mieszkaniowej


Funkcjonowanie Wspólnoty Mieszkaniowej reguluje ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.). Powstaje ona z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu. Członkami wspólnoty są wszyscy właściciele wyodrębnionych lokali, stanowiących część składową nieruchomości.