grafik

High Dynamic Range (HDR)

High Dynamic Range (HDR)

High Dynamic Range (HDR) - jest to technika w fotografii polegająca na wykonaniu kilku ekspozycji tego samego zdjęcia (kadru), z których część z nich jest w różnym stopniu niedoświetlona, a pozostała część prześwietlona.