Samo skonfigurowanie sieci LAN może być skomplikowane, ale jeszcze większym problemem jest jej późniejsze nadzorowanie. Skaner sieci LAN ma zdjąć z administratorów ciężar mozolnej weryfikacji wszystkich aspektów pracy sieci i zautomatyzować te zadania, żeby można było działać bezpieczniej i wydajniej.

 

Data dodania: 2023-01-25

Wyświetleń: 274

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Skanowanie sieci LAN: podstawa bezpiecznej i wydajnej pracy

Dlaczego skaner sieci jest niezbędny?

Dobry skaner sieci pozwala zautomatyzować i ustalić harmonogram dla regularnego sprawdzania poprawności konfiguracji. To ważne, ponieważ nawet niewielka zmiana strukturalna może sprawiać, że pojawią się nieprzewidziane konflikty. Błędy mogą też wynikać z przypadkowej zmiany ustawień, błędów oprogramowania czy działania złośliwego oprogramowania. Już przy kilku urządzeniach ręczne monitorowanie stanu sieci byłoby bardzo czasochłonne, a dziś sieci LAN nawet w niewielkich firmach mogą obejmować kilkadziesiąt różnych urządzeń z prawami dostępu i własnymi wydzielonymi portami. Ręczny monitoring jest w takiej sytuacji praktycznie niemożliwy i program do skanowania sieci LAN staje się jedynym wyjściem.

Jak skaner sieci pozwala zwiększyć jej wydajność?

Dzięki temu, że it manager działa w tle, ma możliwość wychwycenia błędów w konfiguracji niemal w czasie rzeczywistym albo – jeśli działa zgodnie z harmonogramem – szybciej niż błąd zostanie zauważony przez użytkownika. To pozwala na podejmowanie proaktywnych działań przez administratorów, którzy w ten sposób będą mogli uniknąć błędów wpływających bezpośrednio na pracę wykonywaną przez członków organizacji na dowolnych błędach.

Szybka informacja o problemach pozwala też na przypisanie im priorytetów, dzięki czemu można rozwiązywać w pierwszej kolejności błędy o znaczeniu krytycznym. Mając pod kontrolą wszystkie aspekty pracy sieci, można też przewidywać wystąpienie problemów lub po prostu dokonać rekonfiguracji poszczególnych urządzeń w taki sposób, aby współpracowały one ze sobą szybciej, sprawniej i bezpieczniej.

Dlaczego skanowanie sieci LAN wpływa na bezpieczeństwo

Skanowanie portów to jedna z podstawowych technik przygotowywania ataków cyfrowych (stąd też nawet skaner sieciowy przez niektóre zapory jest wykrywany jako zagrożenie i dlatego do jego obsługi nadal potrzeba sprawnego administratora), a kontrola stanu sieci pozwala wykrywać tego typu działania. Skanowanie sieci LAN wewnątrz organizacji to sposób na odkrycie luk, które mogliby znaleźć także atakujący. Kiedy się wie, gdzie one leżą, to można je usunąć, czyniąc całą sieć bezpieczniejszą.

Skaner LAN wykryje także zmianę konfiguracji, więc jeśli pierwotnie sieć była skonfigurowana poprawnie, ale jej ustawienia zostaną zmienione w celu przygotowania do ataku, to właśnie skaner sieciowy będzie programem, który prawdopodobnie jako pierwszy wzbudzi alarm i pozwoli jeśli nie zapobiec szkodom, to przynajmniej je zminimalizować.

To dopiero początek twórczego wykorzystania skanerów

Skanery LAN oczywiście będą przede wszystkim narzędziem, które administratorom sieci będzie dostarczało danych potrzebnych na bieżąco do konfigurowania sprawnych struktur, ale to nie jest ich jedyne zastosowanie. Dobrej klasy program do skanowania sieci pozwala na przykład usprawnić inwentaryzację sprzętu sieciowego albo centralnie zarządzać zamówieniami materiałów eksploatacyjnych do drukarek, które z całej sieci zdalnie sygnalizują poziomy tuszu. 

Są to oczywiście drobne udogodnienia, jednak biorąc pod uwagę to, ile ich jest i jak wiele spraw można w ten sposób zautomatyzować, można stwierdzić, że korzyści tu odnosi się naprawdę na każdym kroku.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena