Zbiór przydatnych informacji na temat kasacji pojazdów. 

Data dodania: 2022-06-20

Wyświetleń: 451

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kasacja auta -  Kiedy złomować? Ile dostanę za swoje auto? Jakie dokumenty są wymagane?

Złomowanie auta – w jaki momencie warto to przemyśleć ?

Samochody najczęściej poddawane kasacji to te, których koszt naprawy przewyższa ich własną wartość.
Zwykle są to samochody po poważnych kolizjach lub auta z poważnymi usterkami np. uszkodzenie silnika. Trafiają się również auta, które mają już swoje lata a ich utrzymanie przestaje być opłacalne. We wszystkich przypadkach są to auta, których nikt nie chce już kupić, a właściciel chcę się ich pozbyć. Polskie prawo zakazuje zwykłego wyrzucenia samochodu. Należy poddać go odpowiedniej procedurze, która obejmuje złomowanie a następnie utylizację. W ten sposób właściciel auta może pozbyć się samochodu zgodnie z przepisami i w dodatku wyciągnąć z tego korzyści materialne.


A ile dostanę za zezłomowany pojazd?

Kwoty, jakie otrzymują właściciele za swoje samochody różnią się od siebie. Ma na to wpływ kilka czynników, gdzie głównym jest masa auta. Najogólniej mówiąc pojazdy kategoryzujemy na kompletne i niekompletne. Za pojazdy kompletne uważa się samochody, których waga nie jest mniejsza niż 90 % wagi potwierdzonej wpisem w dowodzie rejestracyjnym. Wycena pojazdów niekompletnych przebiega w inny sposób. Cena złomu zostaje pomniejszona o wartość każdego brakującego kilograma. Cena złomowa pojazdu zależy również od jego typu. Inna będzie stawka kilogramowa dla samochodów osobowych, tirów, autokarów czy samochodów dostawczych. W przypadku samochodów osobowych cena waha się w okolicach 25-40 groszy za kilogram, dla samochodów ciężarowych oraz samochodów dostawczych cena za kg jest wyższa.

Dokumenty potrzebne do uzyskania zaświadczenia o demontażu pojazdu:

  • Dowód rejestracyjny pojazdu. W przypadku zatrzymania dowodu rejestracyjnego przez policję, potrzebna będzie kopia, którą można uzyskać w wydziale komunikacji. W razie zaginięcia dowodu rejestracyjnego potrzebny będzie dokument potwierdzający własność pojazdu, który można uzyskać w wydziale komunikacji.

  • Karta pojazdu, jeśli była wydana. Jeśli karta pojazdów zaginęła, właściciel dołącza stosowne oświadczenie. WZÓR DO POBRANIA

  • Dowód osobisty właściciela i współwłaściciela pojazdu, ewentualnie pisemna zgoda na złomowanie pojazdu.

  • Właściciel może upoważnić inną osobę w celu złomowania pojazdu. Osoba ta musi przedstawić dokument świadczący o upoważnieniu WZÓR DO POBRANIA

  • Jeśli złomowany samochód nie został przerejestrowany wymagana jest ciągłość umów między złomującym, a właścicielem widniejącym w dowodzie rejestracyjnym.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena