Czym się zajmują pracownie środowiskowe i dlaczego ich znaczenie rośnie z każdym rokiem? Jakie aspekty środowiskowe są ważne w naszym życiu codziennym? Zapraszamy do przeczytania artykułu.

Data dodania: 2022-03-28

Wyświetleń: 340

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Pracownia Ochrony Środowiska Eko Novum z Wrocławia

Środowisko oraz klimat i jego ochrona w obecnych czasach, stało się głównym tematem na każdej płaszczyźnie naszego życia. Drastyczne zmiany klimatyczne zachodzące na naszej planecie, które wg. naukowców powodowane są działalnością człowieka spowodowały, że większość decydentów na całym świecie powzięła drastyczne kroki celem ochrony naszej planety i jej klimatu. Żyjemy w czasach, gdy średnia temperatura na świecie podnosi się regularnie, wycinamy lasy o powierzchni boiska sportowego na minutę, emitujemy ogromne ilości CO2 do atmosfery, a odpadów w oceanie za kilka lat będzie więcej niż żyjących tam stworzeń. Pracownie Ochrony Środowiska takie jak Eko Novum, są niejako odpowiedzią na potrzeby rynku, który wymaga od przedsiębiorców coraz większej ilości dokumentów weryfikujących i kontrolujących ich działania w obrębie środowiska i jego ochrony.

O jakich dokumentach mówimy? Karta informacyjna przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko to podstawowe dokumenty jakie opracowują pracowanie ochrony środowiska.  Na ich podstawie uzyskuje się decyzję środowiskową, która jest niezbędnym dokumentem do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia.

Instalacje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko wymagają uzyskania szeregu dokumentów zezwalających na ich eksploatację. Należą do nich: pozwolenia zintegrowane, pozwolenia i zgłoszenia emisyjne, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, pozwolenia wodnoprawne czy operaty przeciwpożarowe. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia oferujemy outsourcing, a także doradztwo środowiskowe, czyli kompleksowe wsparcie polegające na stałej obsłudze w zakresie ochrony środowiska.

Jak zatem działa nasza pracownia ochrony środowiska i w jaki sposób rozpoczyna się współpraca z klientem? Etapy współpracy z Pracownią Ochrony Środowiska Eko Novum wyglądają następująco:

Przekazanie zlecenia

Po wstępnym zapoznaniu się z przedmiotem opracowania, Klient przekazuje nam zlecenie a my przesyłamy listę pytań, które pozwolą na rozpoczęcie realizację usługi.

Przekazanie materiałów

Klient przekazuje niezbędne dane i dokumenty umożliwiające przystąpienie do realizacji opracowania.

Przystąpienie do pracy

Analizujemy przekazane materiały i w razie konieczności prosimy o uzupełnienie. Jeśli jest taka potrzeba odbywamy wizytę na miejscu.

Przekazanie materiałów do weryfikacji

Po przygotowaniu opracowania przesyłamy wersję roboczą do Klienta celem weryfikacji zapisów i w razie konieczności wprowadzamy uwagi.

Akceptacja klienta

Po akceptacji Klienta oprawioną dokumentację przekazujemy do Zamawiającego lub składamy do właściwego urzędu.

Postępowanie administracyjne

Aktywnie uczestniczymy w postępowaniu i udzielamy niezbędnych odpowiedzi do organów administracji. Weryfikujemy zapisy uzyskanej decyzji.

Dla kogo jest przeznaczona oferta opracowań środowiskowych, które przygotowuje Pracownia Ochrony Środowiska Eko Novum? Bardzo częstym klientem naszej pracowni są przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność szkodliwie oddziałującą na środowisko. Pierwszym dokumentem jaki potrzebują jest decyzja środowiskowa, która wydawana jest na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia bądź raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dokumentach tych analizuje się wpływ przedsięwzięcia na środowisko, zawiera się również informację o przewidywanym hałasie jaki będzie generować dana inwestycja oraz oddziaływaniu na powietrze atmosferyczne. Obliczenia wykonuje się w profesjonalnych programach, a wyniki przedstawia w formie graficznej na mapach. Dokumentacja ta zawiera również informacje o gospodarce odpadami, gospodarce wodno-ściekowej czy formach ochrony przyrody.  

Jeśli potrzebujesz dokumentu takiego jak karta informacyjna przedsięwzięcia, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, operat wodnoprawny lub innego dokumentu środowiskowego to zapraszamy do Pracowni Ochrony Środowiska Eko Novum. Świadczymy również ogólny konsulting środowiskowy oraz doradztwo środowiskowe. Zapraszamy!!!

Licencja: Creative Commons
0 Ocena