Zasady dotyczące opłacania składek ZUS mogą spędzać sen z powiek, ale należy mieć chociaż podstawową wiedzę na ten temat. Wszelkie normy związane z kwestią składek są co pewien czas aktualizowane, dlatego warto wiedzieć, kto musi płacić ZUS, a kto jest zwolniony od tego obowiązku. W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Data dodania: 2021-06-26

Wyświetleń: 658

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Kto musi płacić ZUS?

Od kogo ZUS pobiera opłaty?

Każdy, kto przystępuje do pracy bądź zakłada własne przedsiębiorstwo musi liczyć się z obowiązkowymi świadczeniami społecznymi. Wszyscy pracownicy, którzy są zatrudnieni z tytułu umowy o pracę oraz zleceniobiorcy są zgłoszeni do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniu rozpoczęcia stosunku pracy. Nie muszą martwić się o terminy uiszczania opłat, ponieważ należy to do obowiązków ich pracodawcy, czyli płatnika. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą muszą osobiście dokonywać wpłat finansowych. Jeżeli masz w planach założenie własnej firmy albo rozwój już istniejącej, możesz pogłębić swoją wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych. Portal https://zustoniemus.pl/sklep/ oferuje konsultacje z profesjonalnymi doradcami oraz materiały edukacyjne dla właścicieli firm. Z pewnością otrzymasz rzetelną wiedzę podaną w przystępny sposób.

Jaka jest wysokość składek?

Pracodawca zobowiązany jest potrącić z pensji pracownika określoną kwotę na ubezpieczenia społeczne. Składki odprowadzane od wynagrodzenia przeznaczone są na różne świadczenia, takie jak ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne. Są to obowiązkowe opłaty, oprócz nich występuje jeszcze ubezpieczenie chorobowe, które jest dobrowolne i fakultatywne. Całkowita wartość składek na ubezpieczenia społeczne wynosi około 13, 71%, które odprowadza się od wynagrodzenia pracownika.

Po co odprowadzać składki do ZUS?

Ubezpieczenie społeczne tak samo, jak w przypadku innych ubezpieczeń ma na celu zapewnienie pokrycia potrzeb finansowych w przypadku niespodziewanych sytuacji bądź zdarzeń losowych, które uniemożliwiają podjęcie pracy. To ochrona materialna każdego ubezpieczonego przed potencjalnymi zagrożeniami życia codziennego. Wszystkie ubezpieczenia społeczne zapewniają wypłatę środków z innych powodów.

Ubezpieczenie emerytalne

Świadczenie to jest finansowane w równych częściach przez pracownika oraz pracodawcę. Umożliwia ono zapewnienie dochodu osobie, która zakończyła stosunek pracy ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego. Dzięki systematycznym wpłatom na to ubezpieczenie pracownik zdobędzie kapitał na zrealizowanie swoich pasji oraz aktywnie spędzony czas na emeryturze.

Ubezpieczenie rentowe

To ubezpieczenie również jest finansowane przez obie strony umowy o pracę. Gwarantuje świadczenia pieniężne w sytuacji, gdy stałe dochody zostały utracone z powodu uszczerbku na zdrowiu, które uniemożliwia wykonywania pracy. Ryzyko wystąpienia inwalidztwa daje prawo do otrzymywania renty, która zastąpi wynagrodzenie. 

Ubezpieczenie chorobowe

Jest to świadczenie dobrowolne, które w całości pokrywa osoba ubezpieczona. Ubezpieczenie chorobowe zabezpiecza pracowników, którzy ze względu na stan chorobowy, pobyt w szpitalu czy macierzyństwo nie są zdolni do wykonywania swoich obowiązków. Wykupienie tego ubezpieczenia powoduje, że nie utracimy środków finansowych za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Ubezpieczenie wypadkowe

Finansowane jest w całości przez twojego płatnika składek. Umożliwia wypłatę odszkodowania przez ZUS w sytuacji wypadku lub innych nieszczęśliwych zdarzeń, które odbyło się bez woli człowieka. Dotyczy to również osób, które zapadły na chorobę w związku z wykonywaną pracą.

Kto nie musi płacić ZUS?

W Polsce od obowiązkowych świadczeń społecznych zwolnione są osoby, które podejmują pracę na umowie o dzieło. Korzystają z nich głównie dziennikarze czy artyści. ZUS-u nie płacą również studenci od momentu rozpoczęcia studiów do złożenia pracy dyplomowej bądź skreślenia z listy studentów. Jeśli podejmą oni pracę na umowie o dzieło lub zlecenie także nie będą pobierane opłaty społeczne do ukończenia przez studenta 26 roku życia. Nowi przedsiębiorcy, którzy wystartowali dopiero z firmą mogą skorzystać z „ulgi na start”, która daje prawo niepłacenia składek społecznych przez 6 miesięcy.

Podsumowując, składki do ZUS zobowiązani są odprowadzać wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę oraz prywatni przedsiębiorcy. Ubezpieczenia zapewniają nam ochronę finansową w razie nagłej utraty środków i możliwości wykonywania pracy. Występują również wyjątki, które według prawa nie wymagają składania obowiązkowych opłat. 

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena