Mimo pandemii branża budowlana nie zwalnia. Deweloperzy realizują kolejne inwestycje, a firmy wykończeniowe dwoją się i troją, aby zakończyć remonty na czas. Nie oznacza to jednak, że firmy budowlane nie odczuły konsekwencji COVID-19. Z jakimi problemami się zmagają i jak je pokonać?

Data dodania: 2021-05-05

Wyświetleń: 555

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Z jakimi problemami zmagają się firmy budowlane?

Branża budowlana jest jedną z niewielu, których nie dotknął kryzys spowodowany pandemią COVID-19. Deweloperzy kontynuują realizację inwestycji, a firmy wykończeniowe przygotowują mieszkania pod klucz. W przeciwieństwie do Austrii, Włoch czy Belgii przedstawiciele budowlanki nie muszą mierzyć się bowiem z żadnymi odgórnymi ograniczeniami administracyjnymi. Poza koniecznością dostosowania pracy do nowej sytuacji epidemiologicznej, nie spadły na nich także ograniczające wykonywanie obowiązków rządowe restrykcje. Nie oznacza to jednak, że branża nie mierzy się z konsekwencjami COVID-19. W tym przypadku są to jednak konsekwencje wynikające z kryzysu i ograniczeń w pozostałych sektorach gospodarki.

Potwierdzają to sami przedsiębiorcy. Jak wynika z badania zrealizowanego dla BIG InfoMonitor przez Keralla Research, połowie mikro-, małych i średnich firm wciąż nie udaje się przywrócić obrotów sprzed pandemii, choć nie zawsze są one ofiarami całkowitego czy częściowego lockdownu. Poza narzuconymi obostrzeniami szkodzić może też nieodpowiednie usytuowanie czy też współpraca z zamrażanymi branżami. W efekcie choć o całkowitym lub częściowemu zamknięciu wynikającym z obostrzeń pandemicznych mówi jedna piąta (21 proc.) ankietowanych firm, to dodatkowo co dziesiąta (10 proc.) cierpi dlatego, że działa na rzecz niefunkcjonujących biznesów. W rezultacie, aż połowa firm informuje, że w czasie pandemii ich obroty spadły, bo nawet podmioty działające w nieskrępowany sposób odczuwają skutki cięcia kosztów.

Konsekwencje pandemii a branża budowlana

W pierwszej fazie pandemii na skutek zamknięcia granic firmy budowlane musiały się zmierzyć z potężnym wyzwaniem – odpływem pracowników z Białorusi i Ukrainy. Biorąc pod uwagę fakt, że osoby zza wschodniej granicy stanowią duży odsetek pracowników budowlanych w Polsce, zaistniałe okoliczności postawiły wiele projektów pod znakiem zapytania. Sporą niedogodnością były (i wciąż są) zamknięte hotele, hostele i pensjonaty. Nawet jeśli zagraniczni fachowcy dotrą do Polski, dużą bolączką może być ich zakwaterowanie. Zwłaszcza jeśli mówimy nie o pojedynczych jednostkach, lecz o całych ekipach liczących kilkanaście, a często nawet kilkadziesiąt osób. To jednak nie wszystko. Na skutek zamknięcia granic i przerwania ciągów komunikacyjnych przedstawiciele branży boleśnie odczuli braki materiałów budowlanych i…ich podwyższone ceny. Aby zachować rentowność, wielu z nich zaczęło szukać intratnych okazji, nawiązując współpracę z przypadkowymi dostawcami. Takie tendencje dotknęły całą branżę, a z powodu globalnego kryzysu ryzyko niewypłacalności kontrahentów znacząco wzrosło.

Skutecznym rozwiązaniem, które pozwoli zminimalizować ryzyko towarzyszące nawiązaniu transakcji (nie tylko) w branży budowlanej, jest skorzystanie z nowoczesnych narzędzi oferowanych przez BIG InfoMonitor.

Czym jest BIG InfoMonitor?

BIG InfoMonitor to instytucja, która zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych zbiera, gromadzi i udostępnia informacje gospodarcze czyli innymi słowy informacje o zobowiązaniach osób i firm. Są to zarówno informacje o przeterminowanym zadłużeniu (informacje negatywne), jak i te o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne). Część bazy BIG zawierająca dane o długach (informacjach negatywnych) jest potocznie nazywana Rejestrem Dłużników. Figurują w nim dane podmiotów, które nie wywiązały się ze swoich obowiązków płatniczych i których dane zniecierpliwieni wierzyciele umieścili na czarnej liście.

Nawiązując współpracę z BIG-iem, możesz nie tylko wpisać do Rejestru Dłużników dane nierzetelnych płatników, ale także sprawdzać wiarygodność płatniczą potencjalnych kontrahentów jeszcze przed nawiązaniem współpracy.

Jak sprawdzić firmę – krok po kroku

Aby sprawdzić firmę:

  • wejdź na stronę BIG
  • InfoMonitor
  • www.big.pl
  • i zarejestruj się, zakładając
  • BIGKonto
  • ;
  • prześlij skany dokumentów rejestrowych firmy (CEIDG, KRS itp.) z odpowiednią, wymaganą przez BIG klauzulą oraz skan bądź zdjęcie dokumentu tożsamości osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.

Po weryfikacji dokumentów BIG InfoMonitor prześle drogą mailową potwierdzenie aktywacji usługi, a Ty będziesz mógł wygenerować raport o przedsiębiorcy.

Generując raport o przedsiębiorcy:

 • dowiesz się, czy firma, z którą chcesz nawiązać współpracę, ma opóźnienia w płatnościach
 • wpisane przez innych przedsiębiorców do Rejestru Dłużników
 • ;
 • zamieścisz w umowie stosowne zapisy, które zmniejszą Twoje ryzyko i ochronią płynność finansową (jeśli okaże się, że wiarygodność płatnicza potencjalnego kontrahenta nie jest wzorcowa);
 • zamawiając raport rozszerzony
 • zyskasz dostęp do danych z Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich oraz danych z bazy przeswietl.pl obrazujących powiązania kapitałowe i osobowe, wyniki finansowe i wiele innych.

Do sprawdzenia innej firmy w Rejestrze Dłużników BIG nie jest wymagana umowa z BIG InfoMonitor. Jeśli chcesz pobierać informacje rozszerzone o dane z baz BIK i ZBP, wymagana jest umowa abonamentowa. Jest kilka pakietów dla biznesu, które łatwo dopasujesz do skali i potrzeb swojej firmy

Licencja: Creative Commons
0 Ocena