Benchmarking to metoda analizy, która bada jakiś aspekt naszej działalności na tle innych podmiotów. Artykuł zawiera wprowadzenie do tematu, opisuje rodzaje i stosowane techniki, pokazuje korzyści i zawiera praktyczne wskazówki do natychmiastowego zastosowania.

Data dodania: 2020-06-17

Wyświetleń: 612

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Benchmarking w biznesie - czym jest i jak go stosować.

Benchmarking to metoda analizy, która pozwala oszacować uzyskany przez nas wynik poprzez porównanie go do wyników uzyskanych przez inne podmioty. Punkt odniesienia, czyli wynik, który wykorzystujemy jest popularnie nazywany benchmarkiem.

Jesteśmy tak skonstruowani, że często by zrozumieć prawdziwe znaczenie informacji potrzebujemy umieścić ją w kontekście. Rajdowiec poruszający się 150 km/h będzie liderem w wyścigu w którym konkurenci nie przekraczają 100 km/h i maruderem jeśli średnia pozostałych nie schodzi poniżej 200 km/h. Intuicyjnie korzystamy z tej techniki na codzień - oceniamy własną zamożność na tle naszych sąsiadów, wysokość pensji w odniesieniu do średniej dla danej branży,

Benchmarking to jednak znacznie więcej niż tylko narzędzie do określenia pozycji w szeregu – wiedząc, że ktoś osiąga lepsze rezultaty możemy postarać się podpatrzyć jak to robi i sami to zastosować.

Benchmarking w biznesie

Benchmarking w biznesie to poszukiwanie pomysłów na usprawnienia w naszej firmie na bazie tego co robią inni – najlepsi przedstawiciele naszej branży, firmy najlepiej realizujące określoną funkcję.

Przyglądając się firmom w naszej branży, które osiągają ponadprzeciętne wyniki możemy się wiele nauczyć - rozpoznać czynniki, które gwarantują sukces, zrozumieć rozwiązania dające przewagę konkurencyjnąm poszukać pomysłów na innowacje w naszej własnej firmie. W ten sposób zamiast odkrywać na nowo Amerykę korzystamy z wiedzy tych, którzy przetarli szlak. Uczymy się na ich przykładzie i oszczędzamy w ten sposób zarówno czas jak i pieniądze.

Rodzaje benchmarkingu

Na benchmarking możemy spojrzeć z dwóch ujęć: tego co porównujemy i tego skąd uzyskujemy informacje. W zależności od perspektywy, wyróżnimy następujące rodzaje benchmarkingu:

Benchmarking konkurencyjny - porównywujemy nasze wyniki do wyników najlepszych firm w naszej branży. Zaletą takiego podejścia jest adekwatność benchmarku do naszej własnej sytuacji – działamy na tym samym rynku, oferujemy te same produkty lub usługi, borykamy się z tymi samymi ograniczeniami. To sprawia, że rozwiązanie podpatrzone u konkurencji łatwo zaadaptować w naszej firmie.

Z drugiej strony fakt, że między nami a naszą konkurencją toczy się gra o sumie zerowej (nasza wygrana to ich porażka), utrydnia pozyskanie danych do analizy – nasz konkurent z wiadomych przyczyn nie będzie się chciał wypracowanymi przez siebie rozwiązaniami podzielić.

Benchmarking funkcjonalny polega na porównanie jakiegoś aspektu działania naszej firmy z firmami spoza branży - dla przykładu kampanie w mediach społecznościowych będą rządziły się podobnymi prawami niezależnie od tego co dokładnie sprzedajemy - więc nie jesteśmy ograniczeni do własnej branży jeżeli chodzi o możliwość nauki. Dużo łatwiej będzie nam uzyskać dane do analizy a może nawet zbudować partnerską relację z firmą z którą się porównujemy - gdy na przykład działamy na tym samym rynku (powiedzmy produkty luksusowe) a nasze produkty ze sobą bezpośrednio nie konkurują.

Benchmarking wewnętrzny

Nawet nie mając danych spoza naszej firmy nadal możemy wykorzystywać benchmarking – w końcu w naszej firmie wykonujemy wielokrotnie te same lub zbliżone procesy, mamy pracowników o podobnych zadaniach etc. Systematycznie zbierane pomiary pomogą nam zorientować się, które osoby działają efektywniej, jakie metody są bardziej skuteczne od innych.

Z kolei od strony aspektu, który mierzymy wyróżnimy:

Benchmarking strategiczny - analizujemy strategie konkurencyjnych firm i zaprojektowaniu naszej strategii tak by podnieść własną konkurencyjność.

W przypadku benchmarkingu strategicznego analizujemy ogólną strategię konkurencyjnych firm, czynionych przez nie inwestycji etc. Rozumiejąc otoczenie konkurencyjne, tak dopracowujemy własną by nasze szanse były jak najlepsze.

Benchmarking procesowy – porównujemy nasze procesy z procesami w innych firmach. Poszukujemy innowacji i oszczędności.

Benchmarking produktowy - analizujemy konkurencyjne produkty i włączamy wyniki tej analizy do procesu projektowania lub ulepszania produktów własnych.

Benchmarking metod zarządzania - analizujemy sposoby i struktury zarządzania, programy motywacyjne etc pod kątem możliwości zastosowanie ich w naszej firmie.

Korzyści ze stosowania benchmarkingu

1. Benchmarking pozwala nam obiektywnie spojrzeć na naszą sytuację na tle branży

2. Analiza porównawcza pokaże nam jak w soczewce nasze słabe i mocne strony.

3. Benchmarking poprawi planowanie strategiczne

4. Benchmarking ułatwi usprawnianie naszej firmy i zwiększy naszą innowacyjność

5. Benchmarking zwiększy naszą konkurencyjność

Podsumowanie

Celem benchmarkingu jest wykrycie niedoskonałości w naszych działaniach i wykrycie stosowanych gdzie indziej praktyk, które umożliwią nam poprawę wydajności naszego biznesu. Systematyczne przeprowadzanie benchmarkingu zwiększa naszą innowacyjność, konkurencyjność i tworzy kulturę ciągłego uczenia się.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena