Posiadanie własnej studni w wielu przypadkach jest koniecznością, a zawsze – dużym ułatwieniem. Własne ujęcie wody przydaje się zwłaszcza wtedy, gdy sieć wodociągowa zostanie dotknięta awarią, a także w lecie, kiedy potrzeba podlewania przydomowego ogrodu oznaczałaby bardzo wysokie rachunki za wodę.

Data dodania: 2017-07-24

Wyświetleń: 413

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Formalności związane z kopaniem studni na działce

Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie na każdej działce można wykopać studnię, a to ze względu na lokalne warunki gruntowo-wodne. Budowa studni jest możliwa tylko wtedy, gdy warstwy wodonośne nie są położone zbyt głęboko i mają odpowiednią zasobność. Aby znaleźć wodę, wykonuje się próbne odwierty hydrogeologiczne, których koszt uzależniony jest od profilu geologicznego, lokalizacji działki, ukształtowania terenu itp.

Kiedy już wiadomo, że studnię można wybudować, należy określić jej głębokość. To właśnie ona decyduje o tym, czy będzie potrzebne pozwolenie, czy też nie. Graniczną wartością jest głębokość 30 metrów – jeżeli studnia ma być głębsza, trzeba wystąpić o pozwolenie. Jeżeli studnia będzie miała nie więcej niż 30 metrów głębokości, a pobór wody nie przekroczy pół metra sześciennego na godzinę, zamiar postawienia studni trzeba tylko zgłosić w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej, a organ ma 30 dni na wyrażenie sprzeciwu.

Przed przystąpieniem do planowania studni trzeba jeszcze sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdyż mogą tam znaleźć się ograniczenia co do budowy tego typu obiektów. Najlepiej z wypisem z takiego planu zapoznać się jeszcze przed zakupem działki.

Tak jak podano wyżej, w przypadku studni głębszych niż 30 metrów, a także wtedy, gdy pobór wody przekracza 5 metrów sześciennych na dobę, należy wystąpić o pozwolenie wodno-prawne, gdyż jest to szczególne korzystanie z wód. Wniosek o pozwolenie na budowę studni głębinowej musi być uzupełniony o operat wodno-prawny, opis prowadzenia działalności (np. planowany pobór wody w ujęciu godzinowym i dobowym), decyzję o warunkach zabudowy jeżeli działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i, w niektórych przypadkach, także decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Planując budowę studni, trzeba pamiętać o tym, że prawo ściśle reguluje jej lokalizację, uwzględniając strefę ochronną, która licząc od osi studni powinna wynosić (co najmniej):
- 5 metrów do granicy działki
- 7,5 metra do osi przydrożnego rowu
- 15 metrów do osadnika gnilnego (szamba), budynków inwentarskich, silosów, kompostu itp.
- 30 metrów do oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym
- 70 metrów do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych i granicy pola filtracyjnego.

Licencja: Copyright - zastrzeżona