W sytuacji, kiedy zaginie dziecko, najważniejsze są pierwsze godziny. Szybka reakcja rodziców oraz wzajemna wymiana informacji między rodzicami i policją znacznie zwiększa szanse na odnalezienie. Całkiem niedawno bo od 20 listopada 2013 roku na polskim rynku działa system Child Alert pomagający szybciej i sprawniej odnaleźć nasze dziecko. 

Data dodania: 2015-04-21

Wyświetleń: 1110

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kiedy uruchamiany jest Child Alert?

System ten uruchamiany jest tylko w przypadkach zaginięcia dzieci, które określić możemy jako trudne czy też skomplikowane - czyli w przypadku, gdy zaginione dziecko musi np. przyjmować leki lub istnieje uzasadniona obawa, że jego życie jest zagrożone. Rodzice których dziecko zaginęło, powiadamiają policję, a ta podejmuje decyzje o uruchomieniu programu.  

Jak to działa?

System Child Alert to system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka czy nastolatka za pośrednictwem mediów. Koncepcja platformy opiera się na współpracy policji i mediów które niemal natychmiastowo rozpowszechniają wizerunek wśród szerokiej gamy odbiorców za pośrednictwem mediów takich jak np. Internet, radio, telewizja itp. Typowy Alert w przypadku zaginięcia trwa 6 godzin z możliwością przedłużenia na kolejne sześć.  

Jak to wszystko się zaczęło?

Pierwszy raz użyto tego typu systemu w 1996 roku w Stanach Zjednoczonych  podczas poszukiwań Amber Hagerman  którą uprowadzono i jak później udało się ustalić zamordowano. Ta brutalna historia stała  się impulsem do stworzenia ogólnokrajowego alarmu, który uruchamiany jest w przypadkach kiedy istnieje podejrzenie, że życie dziecka może być zagrożone.

Czy to się sprawdzi w Polsce?

Już tak na prawdę się sprawdziło. Pierwszy przypadek wykorzystania Child Alert w Polsce miał miejsce, stosunkowo niedawno bo dokładnie we wtorek 14 kwietnia 2015 roku, kiedy zaginęła dziewięcioletnia Maja.  W naszym kraju by Alert taki został uruchomiany muszą być spełnione trzy warunki:

  • Zaginiona osoba musi być dzieckiem lub nastolatkiem
  • Istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia i życia
  • Istnieje usprawiedliwione podejrzenie że mogło dojść do porwania.

Child Alert sprawdził się w przypadku dziewięcioletniej Mai z Wołczakowa pod Szczecinem  perfekcyjnie. Policja odebrała tysiące telefonów z informacjami, dzięki którym udało się odnaleźć dziewczynkę na autostradzie w Niemczech już następnego dnia o 14:30. Dziewczynka cała i zdrowa znajduje się obecnie pod opieką lekarzy, psychologów i prawników. Dzięki szybkiej i połączonej akcji policji i mediów dziewczynka może dalej cieszyć się dzieciństwem. 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena