Przemysłowy potencjał w kujawsko-pomorskim mają m.in. Bydgoszcz, Toruń, Inowrocław, Grudziądz. Dzięki licznym rezerwatom przyrody to także region atrakcyjny turystycznie – i tym samym intensywnie działający w branży turystycznej i rekreacyjnej. Czy kujawsko-pomorskie to świetna sfera egzystencji, która ma bogaty rynek pracy?

Data dodania: 2015-01-15

Wyświetleń: 2040

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak się żyje w województwie kujawsko-pomorskim?

W opracowaniu pt. Warunki życia ludności w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 roku, które zostało opublikowane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, wyniki są porażające – przedstawiają, że poziom egzystencji mieszkańców tego województwa jest najgorszy w Polsce. Wyniki mogą „konkurować” tylko z wynikami badań z województwa świętokrzyskiego.

Wg statystyk Głównego Urzędu Statystycznego (stan na listopad 2014 roku) w woj. kujawsko-pomorskim jest ok. 124 tysięcy osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), a stopa bezrobocia wynosi 15,4%. To jeden z najgorszych wyników w całym kraju. Czy faktycznie tak trudno jest znaleźć dobre oferty pracy w województwie kujawsko-pomorskim? Potencjał demograficzny również nie prezentuje się najlepiej - wg prognoz liczby ludności dla tego województwa, będzie ona ciągle maleć. Prognozy sugerują, że w 2050 roku w kujawsko-pomorskim na 100 osób w wieku produkcyjnym będzie przypadało aż 78 osób w wieku nieprodukcyjnym, co wiąże się również z wzrostem wskaźnika starości demograficznej.

Słaby rozwój ekonomiczny

Analizując rozwój ekonomiczny mieszkańców kujawsko-pomorskiego, wzięto pod uwagę następujące czynniki:

  • stopę zarejestrowanego bezrobocia,
  • średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w zł,
  • dochody budżetów województw na 1 mieszkańca (podane w zł),
  • podmioty gospodarki narodowej wpisane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności,
  • liczbę samochodów osobowych na 1000 osób,
  • mieszkania oddane do użytku na 1000 osób.

Niskie statystki w infrastrukturze społecznej i technicznej

O niskim rozwinięciu infrastruktury społecznej świadczy z kolei słaby dostęp do opieki medycznej i niewielka aktywność mieszkańców w kulturze. Jeżeli chodzi o infrastrukturę techniczną – statystyki wypadają gorzej w porównaniu do średnich wyników w Polsce. W kujawsko-pomorskim niższy jest odsetek ludności korzystający z instalacji gazowej. Mniejszy jest również przeciętny metraż mieszkania na 1 osobę.

Co z pracą w kujawsko-pomorskim?

Z drugiej strony – podstrefę w tym województwie ma Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, w której działają tacy inwestorzy jak Graal, PKP Cargo, Sharp czy Zakłady Farmaceutyczne Polpharma, a w regionie funkcjonuje blisko 2 tysięcy firm z kapitałem zagranicznym, co plasuje województwo na 10. miejscu w kraju pod względem inwestycji. Jednakże mimo miast z wysokim wskaźnikiem przedsiębiorczości – takich jak Bydgoszcz – średnie wynagrodzenie mieszkańca lokuje województwo dopiero na 13. miejscu spośród wszystkich, a blisko 8% mieszkańców miało wydatki poniżej tzw. granicy ubóstwa skrajnego. Z jednej strony – mamy rozwijający się przemysł, z drugiej strony – niskie średnie wynagrodzenia, zaniedbane mniejsze miejscowości i duży procent bezrobotnych do aktywnych zawodowo.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena