Współczesne technologie drukarskie świadczą o daleko posuniętym postępie technicznym. Rozwój technologii drukarskiej umożliwia bardzo szybkie tworzenie dokumentów oraz ich korektę. 

Data dodania: 2013-03-15

Wyświetleń: 2341

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Drukarstwo - dawniej i dziś

Dzięki temu udało się uzyskać niespotykaną wcześniej jakość druku. Rozmaite techniki, jakie pojawiły się w ostatnim czasie, spowodowały, że tekst drukowany na papierze stał się bardzo atrakcyjny. Przykładem takiej techniki jest chociażby hot stamping (termodruk). Jednakże mimo tych niewątpliwie wielkich osiągnięć, drukarstwo i poligrafia na ziemiach polskich mają długą tradycję.
Przechodziły burzliwe koleje dziejów. Ogólnie rzecz biorąc, historia drukarstwa we wszystkich aspektach jej wytwarzania rozpowszechniania i użytkowania powinna być przedmiotem studiów i oceny. Na przykład po drugiej wojnie światowej wiele drukarń należało odbudować. Dynamiczny rozwój ruchu wydawniczego po II wojnie światowej nastąpił dzięki ewolucji bazy poligraficznej.
Na przestrzeni trzydziestu lat od chwili zakończenia wojny powstały nowe elementy tradycji typograficznej. Na polskim rynku wydawniczym spotkać można było coraz częściej poważne publikacje naukowe. Równocześnie rozwinęły się organizacje związkowe zrzeszające drukarzy. W 1945 powstały pierwsze komórki Związku Zawodowego Pracowników Poligrafii. Od momentu zakończenia działań wojennych uwaga Związku Zawodowego była skoncentrowana na zawieraniu układów zbiorowych pracy między drukarzami a pracodawcami.
Przejmując wszystkie drukarnie, państwo zawarło układy zbiorowe ze wszystkimi ich pracownikami. Dzięki temu można było całą energię poświęcić na nowe formy szkolenia i doskonalenia zawodowego. Drukarze starali się tworzyć i organizować własne środowisko. Ponieważ mieli oni do dyspozycji wszelkie maszyny i narzędzia drukarskie, to mieli również możliwość wydawania własnego pisemka - jednodniówki. Była to gazetka pod tytułem "Nonparel".
Jej powstanie wynikało z ambicji pracującego społecznie zespołu redakcyjnego - wydawania własnego pisma i umieszczania w nim artykułów poruszających problemy rozmaitych ośrodków drukarskich. Rozwój drukarstwa i technologii poligraficznych z pewnością jeszcze nie dobiegł końca. Jest wielce prawdopodobne, iż w przyszłości będziemy świadkami powstawania nowych technologii drukarskich i typograficznych.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena