Myślisz o kredycie hipotecznym, albo już go masz? Warto poznać swoje prawa i wiedzieć czego bank może od nas wymagać, a czego nie. Nieznajomość naszych praw może nam tylko zaszkodzić i zostać wykorzystane przeciwko nam.

Data dodania: 2012-09-15

Wyświetleń: 1661

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 4

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

4 Ocena

Licencja: Creative Commons

Przy podejmowaniu decyzji kredytowej nie warto się spieszyć. Powinniśmy się wybrać do kilku banków, najlepiej do tych do których mamy zaufanie i poprosić o przedstawienie oferty, jej warunków oraz o wyliczenie naszej zdolności kredytowej przez doradcę kredytowego.

Zdolność kredytowa jest to nic innego jak zestawienie naszych stałych co miesięcznych dochodów, wydatków stałych i dotychczas spłacanych rat kredytów, pożyczek i rent alimentacyjnych podzielonych przez liczbę osób będących we wspólnym gospodarstwie domowym. Na tej podstawie banki mówią, czy mogą nam udzielić kredytu. Jest to bardzo istotne, gdyż każdy bank inaczej określa naszą zdolność do spłaty kredytu. Więc może się okazać, że w jednym banku spotkamy się z odmową, a w innym przyjmą nas z otwartymi ramionami.

Najważniejszą informacją dla nas jest wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania kredytu w skrócie RRSO. Im jest niższy tym dla nas lepszy. Na jego podstawie możemy oszacować łączny koszt uwzględniający wszystkie opłaty związane z kredytem. Z przeprowadzonych badań wynika, że tylko 5% klientów banków zadaje pytanie o jego wysokość.

Kredyt spłacamy w ratach. Obecnie możemy wybrać raty stałe lub malejące, z których te ostatnie są korzystniejszym dla nas rozwiązaniem. Ze względu na niższą kwotę odsetek pozostałych do spłaty.

Przed złożeniem podpisów na umowie i załącznikach powinniśmy ją na spokojnie przeczytać w domu. Gdy mamy jakieś wątpliwości lub nie rozumiemy poszczególnych zapisów mamy prawo poprosić o ich wyjaśnienie pracownika banku.

Po przebrnięciu z powodzeniem przez bankowe procedury czeka nas podpisanie umowy z bankiem. Umowę podpisujemy na okres kilkudziesięciu lat. Polskie prawo bankowe zabrania zawierania umów na okres dłuższy niż 30 lat. Zazwyczaj decydujemy się na czas 20, 25 bądź 30 lat.

Banki mają prawo żądać, abyśmy założyli u nich konto, które będzie służyło do obsługi kredytu. Mogą żądać różnych form zabezpieczeń terminowej spłaty rat kredytu. Najczęściej są to różnego typu ubezpieczenia na czas trwania umowy, np. ubezpieczenie domu lub ubezpieczenie mieszkania, ubezpieczenie na życie kredytobiorców. Pojawiają się również ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania i od utraty pracy.

Warto pamiętać, że mamy prawo skorzystać ze swobody zawierania umów. Banki nie mogą od nas wymagać wykupienia u nich ubezpieczeń. Mamy prawo zawrzeć umowę u innego ubezpieczyciela, a następnie dostarczyć polisę ubezpieczeniową dla banku. A co zrobić, gdy już takie ubezpieczenie wykupiliśmy w banku? Możemy wypowiedzieć taką umowę, pod warunkiem, że wraz z wypowiedzeniem dostarczymy do banku nową polisę. Cesja praw na bank z polisy nic nas nie kosztuje, wszelkie formalności załatwia za nas bank z ubezpieczycielem.

Licencja: Creative Commons
4 Ocena