Artykuł "Zastosowanie srebrnych powłok" jest kolejnym z serii, tym razem w pełni poświęconym zaletom zastosowania srebrzenia w różnych gałęziach przemysłu.

Data dodania: 2012-09-19

Wyświetleń: 1530

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Srebro jest metalem o barwie srebrzystobiałej, krystalizuje w układzie regularnym. Srebro odznacza się bardzo dobrą przewodnością elektryczną i cieplną (najlepszą ze wszystkich metali). Przewodność warstw srebra otrzymywanych elektrolitycznie zależy od ilości i rodzaju wbudowywanych przy osadzaniu substancji. Zdolność odbicia świeżo wypolerowanego srebra jest najwyższa spośród wszystkich metali i dla światła widzialnego wynosi ok. 99%. Srebro jest metalem stosunkowo szlachetnym i wykazuje dobrą odporność na działanie korozji w roztworach nie zawierających substancji utleniających i kompleksotwórczych. Rozpuszczanie sre­bra (korozja) może zachodzić w obszarze wy­sokich potencjałów, a więc także w obecności silnych utleniaczy.

Również położenie srebra w szeregu napię­ciowym wskazuje, że nie rozpuszcza się ono w kwasach nie utleniających. Srebro rozpusz­cza się w kwasie azotowym z równoczesnym wydzielaniem tlenków azotu. Jest atakowane przez gorący stężony kwas siarkowy. Efekt działania kwasu solnego na srebro jest nie­wielki i zależy od obecności utleniaczy i tem­peratury. W obecności tlenu srebro rozpusz­cza się słabo w roztworach cyjanków i amo­niaku. W obecności związków siarki oraz wil­goci łatwo pokrywa się ciemnym nalotem siarczku srebra.

W roztworach wodnych występuje w po­staci jonów jednowartościowych. Sole srebra pod wpływem światła łatwo rozkładają się z utworzeniem ciemnej warstewki metalicznego srebra.

Powłoka srebrna praktycznie na wszyst­kich metalach stanowi warstwę katodową, a więc chroni podłoże tylko w sposób mecha­niczny, a nie elektrochemiczny.

Powłoki srebrne znalazły szerokie zastosowa­nie jako powłoki dekoracyjno-ochronne, głów­nie dla wyrobów jubilerskich (srebrzenie i złocenie to najczęściej wykorzystywane procesy w jubilerstwie) i nakryć stołowych oraz jako powłoki ochronne i techniczne w elektrotechnice i elektronice.

Zastosowanie powłok srebrnych, zamiast srebra w produkcji kontaktów elektrycznych i przewodów prądu wielkiej częstotliwości, znacznie zmniejszyło zużycie srebra.

Dużą zdolność odbijania promieni świetlnych od powierzchni srebra wykorzystano przy pokrywaniu reflektorów i luster, a odporność chemiczną i korozyjną - w budowie aparatury chemicznej.

Poza tym srebro stosowane jest do celów technicznych, np. do nakładania bardzo grubych powłok na specjalne rodzaje łożysk.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena