Monitoring wizyjny miast staje się coraz bardziej popularny. Jednak nie zawsze spełnia on podstawowe wymagania. 8 na 10 kamer zainstalowanych w Wielkiej Brytanii nie spełnia współczesnych kryteriów pozwalających na ich efektywne wykorzystanie w zwalczaniu przestępczości.

Data dodania: 2007-11-26

Wyświetleń: 2765

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało raport na temat jakości systemów zabezpieczających, opartych na CCTV. Wynika z niego, że 8 na 10 kamer zainstalowanych w Wielkiej Brytanii nie spełnia współczesnych kryteriów pozwalających na ich efektywne wykorzystanie w zwalczaniu przestępczości. Podstawowymi przyczynami takiej sytuacji jest:

przestarzały sprzęt,
jego nieodpowiednia jakość,
złe rozmieszczenie.

Home Office zwraca również uwagę na problemy wynikające z różnych standardów zapisów cyfrowych, co powoduje duże utrudnienia dla policji.

Jest to związane również ze zbyt niskimi kryteriami oceny instalacji jakie były dopuszczane w latach 90-tych.
Kilkudziesięciostronicowy raport to efekt 18-miesięcznej pracy. Jego krytyczny wydźwięk ma służyć dalszemu zwiększeniu skuteczności działania systemów monitoringu. Przedstawia on również wytyczne, co do kierunków rozwoju technicznego i organizacyjnego tych instalacji.

Zwraca się jednocześnie uwagę, że wielu zagrożeń dało się uniknąć dzięki CCTV, w ogromnej ilości przypadków systemy monitoringu pozwoliły na ujęcie przestępców, na czele ze sprawcami wybuchu w londyńskim metrze.

W raporcie podane są również dane statystyczne dotyczące systemów monitorujących w Wielkiej Brytanii. Liczbę zainstalowanych kamer szacuje się na około 4,2 miliona, każdy londyńczyk codziennie jest rejestrowany przez około 300 kamer. Wielka Brytania zdobywa doświadczenie w budowie i organizacji systemów monitoringu od lat 70-tych ubiegłego wieku. Rozwiązania tam stosowane są uważane za modelowe.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena