Wykonywanie pracy poza siedzibą pracodawcy stało się możliwe dzięki szybkiemu rozwojowi telefonii komórkowej i komputeryzacji firm. Jeżeli Twoja obecność w biurze nie jest konieczna, spokojnie możesz komunikować się z szefem i kolegami za pośrednictwem telefonu i Internetu otrzymując tą drogą zadania i przesyłając ich efekty.

Data dodania: 2006-09-27

Wyświetleń: 8563

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 3

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

3 Ocena

Licencja: Creative Commons

Poznaj najważniejsze zalety telepracy, być może uznasz, że to odpowiednia dla Ciebie forma zarabiania.

ZALETY TELEPRACY Z PUNKTU WIDZENIA PRACOWNIKA

Wygodniejszy tryb wykonywania pracy - Nie ma potrzeby codziennego jeżdzenia do firmy i spędzania w niej połowy dnia, wszystko można wykonać w komfortowych warunkach własnego domu. Można dobrać tempo pracy do terminu jej wykonania.

Łatwe łączenie pracy z innymi obowiązkami - Idealna sytuacja dla matek małych dzieci lub osób pracujących dla więcej niż jednej firmy. Przy umiejętności organizacji czasu i dzielenia obowiązków, można świetnie połączyć pracę zawodową z codziennymi sprawami.

WADY TELEPRACY Z PUNKTU WIDZENIA PRACOWNIKA

Brak bezpośredniego kontaktu z kolegami z pracy - Brak codziennych spotkań ze współpracownikami i praca we własnym domu może wywoływać po jakimś czasie odczucie izolacji społecznej. Warto zapobiegać mu przez utrzymywanie regularnych kontaktów towarzyskich.

Konieczność idealnej organizacji pracy - Nie ma nad tobą kierownika który utrzymuje Twoje tempo pracy. Musisz organizować sobie jej czas sama, wykazywać się dużą odpowiedzialnością, konsekwencją i samodzielnością.

Poniższych zalet możesz natomiast użyć w rozmowie z pracodawcą lub przyszłym pracodawcą. Zastanów się też nad wadami i nad tym, jak je zminimalizować w jego oczach.

ZALETY TELEPRACY Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

Znaczne zmniejszenie kosztów zatrudnienia - Nie ma potrzeby tworzenia nowego stanowiska pracy w firmie, wystarczy zapewnić niezbędne pracownikowi urządzenia i środki komunikacji. Bardzo często dysponuje on zresztą własnymi środkami pracy i woli z nich korzystać.

Większa funkcjonalność pracownika - Odpada problem nadgodzin i ustalania czasu pracy - telepracownik sam je sobie dobiera. Pracodawca daje mu jedynie zadanie do wykonania i określa termin w którym ma ono zostać zakończone.

WADY TELEPRACY Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY

Mniejsza możliwość kontroli pracownika - Pracownik przebywa przez większość czasu poza firmą, nie można więc na bieżąco sprawdzać postępów jego pracy. Trzeba się opierać na jego raportach i umiejętności dotrzymywania terminów.

Konieczność lepszej organizacji pracy zespołu - Kiedy wszyscy są 'na miejscu' w przypadku problemów łatwiej jest im się dogadać i je rozwiązać. Zatrudniając telepracownika trzeba znacznie więcej uwagi poświęcić odpowiedniemu podziałowi obowiązków i komunikacji.

Telepraca bardzo dobrze sprawdza się w tzw. "wolnych zawodach" - u grafików, tłumaczy, wszelkiego typu twórców jak np. programiści. Wszyscy oni pracują we własnym trybie i tempie, wykonują pracę typowo zadaniową i lepiej czują się we własnym domu gdzie mają do dyspozycji wszelkie zgromadzone przez lata materiały i pomoce.

Sprawdź, czy telepraca to coś dla Ciebie. Może dzięki temu Twoje życie stanie się mniej zabiegane, ciekawsze - i nagle pojawi się w nim więcej pieniędzy.

Licencja: Creative Commons
3 Ocena