Biorąc pod uwagę niezwykle niskie oprocentowanie kredytów dla żaków, nie można po prostu z nich nie skorzystać. Kredyty studenckie są zadziwiająco tanie, obecnie oprocentowanie to tylko 1,9%.

Data dodania: 2011-01-20

Wyświetleń: 1142

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Skąd bierze się ta wartość? Wysokość oprocentowania kredytów studenckich jest ściśle określona dzięki Ustawie zakładającej, że wynosi ono połowę stopy redyskontowej NBP.

Spłata kredytu odbywa się na preferencyjnych warunkach. Po pierwsze istnieje możliwość odroczenia jej w czasie. Można rozpocząć spłacanie rat dopiero 2 lata po ukończeniu studiów, przy czym okres spłaty nie może być krótszy niż dwukrotność okresu kredytowania.

Jeśli przez okres 2 lat odroczenia w spłacie kredytu studenckiego, o których mówi Ustawa, absolwent podejmie stałą pracę zarobkową, jego finanse osobiste nie doznają z pewnością wielkiego uszczerbku spowodowanego wysokością rat. Zakładając, że miesięczna kwota, którą otrzymywaliśmy od banku w okresie studiowania wynosiła około 600 złotych - miesięczna rata kredytu będzie wynosiła w przybliżeniu 350 złotych razem z odsetkami.

O kredyty studenckie ubiegać mogą się studenci wyższych uczelni zawodowych i wojskowych, studenci uczelni publicznych i niepublicznych, doktoranci. Jednym z warunków jest również rozpoczęcie studiów przez ukończeniem 25 roku życia. Wypłata środków z kredytu odbywa się na podstawie ważnej, podbitej w dziekanacie legitymacji studenckiej.

Nie istnieje także konieczność podżyrowania kredytu przez członka rodziny, co miało jeszcze miejsce w ubiegłym roku. Jeżeli dochód na członka rodziny nie przekracza 600 zł to całość pożyczki poręcza za studenta BGK, jeżeli dochód mieści się w granicach od 601 do 1000 , państwo podżyruje 70% pożyczki.

Pomimo świetnych warunków, które przysługują potencjalnym kredytobiorcom, kredyty studenckie nie są tak popularne, jak można było by się spodziewać. Uciążliwa, nadmiernie rozbudowana biurokracja oraz mała liczba banków, które są zdecydowane udzielać tego typu kredytów, działa zniechęcająco na studentów szukających dodatkowych źródeł finansowania swojej edukacji.

Banki w Polsce, które udzielają tego typu pożyczki to:

PKO BP

PKO S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości

Mazowiecki Bank Regionalny

Gospodarczy Bank Wielkopolski.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena